Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 2/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 3 marca 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski

Protokół Nr 2/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 3 marca 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski

Numer protokołu: -
Rok: -

Protokół Nr 2/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 3 marca 2011r. w Urzędzie Gminy PiaskiTemat spotkania: przedstawienie spraw dotyczących funkcjonowania oświaty
na terenie gminy.

Obecni na posiedzeniu:


1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
5. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Andrzej Konieczny

Wszystkich obecnych na posiedzeniu powitał p. Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty. Zaznaczył na wstępie, że w pierwszej wersji miała się spotkać tylko komisja oświaty lecz na życzenie p. Wójta na wspólne posiedzenie zaproszono dwie pozostałe komisje. Przeprosił ponadto w tym momencie Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Irenę Różalską za to, ze nie zaprosił jej na komisję, co uważa za niedopatrzenie ze swojej strony i prosi o wybaczenie.
Poinformował, że na wspólnym spotkaniu zostaną przedstawione propozycje p. Wójta odnośnie zmian w systemie oświaty na terenie naszej gminy.
Poprosił następnie p. Wójta o zabranie głosu w tej sprawie.
Pan Wójt poinformował, że dzisiejsze spotkanie traktuje jako spotkanie ściśle informacyjne aby radni mieli czas przemyśleć sprawy o których dzisiaj będziemy informować.
Pan Wójt zaznaczył na wstępie, że w naszej oświacie ostatnio niezbyt dobrze się dzieje, nauczyciele wypowiadają się, również poza szkołą , że gmina nie ma pieniędzy na oświatę a przecież tak nie jest.
Sprawą bezsporną jest fakt, że należy wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu naszej oświaty, przede wszystkim ze względów finansowych i dlatego przygotowaliśmy propozycję w tej sprawie – jest to pięć wariantów proponowanych zmian w funkcjonowaniu oświaty na terenie naszej gminy które za chwilę na planszach przedstawi p. Andrzej Konieczny- kierownik Zespołu Szkół.
Omawiane warianty stanowią załącznik do protokółu.
Następnie p. Konieczny poinformował o wysokości środków finansowych jakie wydajemy na oświatę w roku bieżącym i w latach ubiegłych pochodzących zarówno z subwencji oraz ze środków własnych gminy.
Przedstawił również stan obecny oświaty w gminie oraz wyniki procentowe egzaminów szóstoklasistów i uczniów kończących gimnazja w porównaniu do ocen osiąganych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Pan Wójt w tym momencie poinformował, że subwencja na oświatę na rok bieżący jest mniejsza o kwotę 86 tysięcy złotych i o taką wysokość należy zmniejszy wydatki na oświatę.
Należy więc dobrze się zastanowić w jaki sposób możemy zmniejszyć wydatki na utrzymanie całej oświaty w gminie, co oznacza, ze trzeba dobrze się zastanowić nad funkcjonowaniem również przedszkoli w naszej gminie.
Od roku szkolnego 2011/2012 w Zespole Szkół w Piaskach będzie prawdopodobnie wolnych 6 pomieszczeń i trzeba się dobrze zastanowić czy mogłoby tam funkcjonować przedszkole, oczywiście nie jest to sprawa na dzisiaj lecz musimy wspólnie o tym pomyśleć – powiedział p. Wójt.
Poinformował również, że zmniejszona subwencja na oświatę spowodowana jest zmniejszoną liczbą uczniów, która to liczba z roku na rok spada.
Następnie p. Wójt poinformował, ze utworzyliśmy w przedszkolu w Strzelcach Wielkich przedszkole integracyjne na które otrzymaliśmy 170 tysięcy dotacji i taka kwota zupełnie nam wystarczy na jego funkcjonowanie. Dotacja przychodzi tylko na przedszkole integracyjne.
Zastanawiam się dlaczego, pomimo rozmów na ten temat z dyrektorami szkół już w roku ubiegłym nikt nie podjął się takiego zadania i nie utworzył klas integracyjnych za którymi idą niemałe pieniądze- powiedział p. Wójt.
Do dnia dzisiejszego w tym zakresie nic nie zrobiono- stwierdził p. Wójt.
Zapytał ponadto p. Koniecznego na co szkoła wydaje środki finansowe które zbierają rodzice.
Uważam, że nasza oświata w gminie jest źle zarządzana – stwierdził p. Wójt.
Następnie p. Wójt poinformował, że jest to jego ostatnia kadencja, nie chce wchodzić w konflikt z nauczycielami i rodzicami jeżeli chodzi o reformę oświaty w gminie ale widzi problem utrzymania szkół w przyszłości przy zmniejszającej się co roku liczbie dzieci.
Proszę wszystko dobrze przemyśleć , spotkamy się ponownie w tej sprawie i zadecydujemy jaki wariant byłby dla nas najkorzystniejszy – powiedział p. Wójt.

Pytania do przedstawionych wariantów :

Pan Matuszewski – radny Strzelec Wielkich - pyta w związku z przedstawionymi wariantami, dlaczego dzieci ze Strzelec Wielkich miałyby być dowożone do innej szkoły a nie jak dotychczas do Piasków?
Rodzice mnie pytają dlaczego akurat dzieci ze Strzelec Wielkich mają chodzić do innej szkoły gdzie dzieci osiągają „gorsze wyniki” jak to nazwał na egzaminach końcowych ?
Pan Konieczny odpowiedział, że to na razie tylko plany jeżeli chodzi o dowóz dzieci ze Strzelec Wielkich do innej szkoły natomiast nie zgodził się ze stwierdzeniem ,że w innych szkołach / poza Piaskami / dzieci osiągają gorsze wyniki na egzaminach końcowych.
Wyjaśnił, że jeżeli porównamy wyniki z egzaminów końcowych w szkole podstawowej i gimnazjum w trzech szkołach na terenie naszej gminy, to są to różnice naprawdę minimalne a wpływ w na to ma wiele czynników , chociażby takie , że zdarzają się roczniki kończące szkoły „bardziej zdolne’ i „mniej zdolne” co nie oznacza, że możemy używać określeń „lepsza szkoła’ i „gorsza szkoła”
Przewodnicząca Rady Gminy - w biurze oświatowym pracuje 6 osób i dlatego pytam kto jest odpowiedzialny za to, że nasza oświata jest żle zarządzana- według wypowiedzi p. Wójta.
Pan Wójt ponownie pyta dlaczego nie utworzono oddziałów integracyjnych w szkołach?
Pytałem o to dyrektorów szkół i proponuję aby na następne nasze spotkanie zaprosić dyrektorów i niech przy wszystkich radnych wypowiedzą się na ten temat – powiedział p. Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy stwierdziła, że na ostatniej sesji wszyscy radni głosowali za przyjęciem budżetu gminy na rok bieżący i na tej sesji nie słyszała aby byli poinformowani, że brakuje pieniędzy na oświatę a ponadto są w budżecie na rok 2011 zapisane środki na budowę przedszkola.
Pyta p. Wójta dlaczego nie przyszedł z tym tematem najpierw do radnych a najpierw poinformował o tym problemie sołtysów.
Pan Wójt odpowiedział, że po przyjęciu budżetu otrzymaliśmy wiadomość o zmniejszeniu subwencji na oświatę i o kwotę 86 tysięcy należy budżet oświaty zmniejszyć do końca marca.
Ponadto, stwierdził p. Wójt ,dopłacamy z budżetu gminy nauczycielom za między innymi to, że wielu z nich nie osiąga średniego wynagrodzenia w swojej grupie awansu nauczycielskiego, które oblicza się oddzielnie dla każdej gminy zgodnie z art. 37a KN
i w takiej sytuacji nasz budżet gminy nie udźwignie takiego obciążenia – stwierdził p.Wójt.
W tym momencie Skarbnik Gminy, Elżbieta Karolczak poinformowała, że zmieniły się od tego roku przepisy finansowe które mówią, że budżet musi się równoważyć na etapie planowania i wykonania.
Jak nie zrównoważymy budżetu, nie będzie absolutorium, dlatego musimy wybrać z tego „najmniejsze zło” – stwierdziła p. Skarbnik.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że należało w pierwszej kolejności spotkać się z radnymi aby o tych sprawach dyskutować.
Pan Śląski w odpowiedzi Przewodniczącej informuje, że właśnie po to dzisiaj się spotkaliśmy aby na ten temat dyskutować i podjąć wspólnie dobrą decyzję aby nie wprowadzać niepokoju wśród nauczycieli gdzie krążą plotki o zwolnieniach o czym nauczyciele opowiadają .
Pan Zawieja – radny z Lipia pyta jakie gmina będzie miała oszczędności finansowe w przypadku wyboru wariantu V który zakłada, że w naszej gminie jest jedna szkoła w Piaskach z filiami lub oddziałami w Szelejewie i Bodzewie.
Pan Konieczny odpowiada, że w tym przypadku nauczyciele będą mieć tylko jednego pracodawcę.
Pan Żalik – radny z Bodzewa pytał jak będą w przypadku wariantu V wyglądać struktury zarządzania oświatą – czy będzie tylko jeden dyrektor w Piaskach a w pozostałych szkołach nie będzie dyrektorów.
Pan Konieczny odpowiedział, że może być tylko 1 dyrektor finansowy a jeżeli chodzi o pozostałe szkoły- należy to przemyśleć.
Pani Sikora Helena – radna z Piasków pytała czy w przypadku przyjęcia wariantu V dzieci pozostają w Piaskach, tak jak dotychczas?
Pan Konieczny odpowiedział twierdząco na to pytanie, zaznaczył jednocześnie, że rodzicom nie można nakazać czegokolwiek jeżeli chodzi o wybór placówki do której ma uczęszczać dziecko.
W tym momencie p. Naskręt – radny z Piasków oświadczył, że po przedstawieniu wariantów dotyczących zmian w naszej oświacie ,jemu osobiście odpowiada najbardziej wariant V.
Pan Wójt w tym momencie powiedział, że najwięcej oszczędzimy – 500 tysięcy złotych przy wariancie I. – czyli zmianie obwodów szkolnych w ten sposób, że dzieci ze Strzelec Wielkich byłyby dowożone do szkoły w Bodzewie a dzieci z Godurowa, Michałowa i Drogoszewa uczęszczałyby do szkoły w Szelejewie.
Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że Burmistrz z Borku zabiega o to aby dzieci z Michałowa i Godurowa zabrać do szkoły w Zalesiu co oznacza, ze za tymi dziećmi do szkoły w Zalesiu „pójdą” środki finansowe.
Ponadto Przewodnicząca Rady pytała czy mamy opracowany projekt budowy przedszkola.
Pan Wójt odpowiedział, że odpowie na to pytanie w momencie jak będziemy dyskutować o przedszkolach na terenie naszej gminy.
W tym momencie Sekretarz Gminy poinformował, że nie mamy pewności czy Ministerstwo „zniesie” artykuł 37a o systemie oświaty który traktuje o dopłatach dla nauczycieli z budżetu gminy w przypadku jak nauczyciel nie osiąga tzw. średniego wynagrodzenia dla danej grupy awansu zawodowego wyliczonego według wzoru z ustawy, oddzielnie dla każdej gminy. Jednak rozmowy w Ministerstwie i w Sejmie na ten temat trwają ponieważ naciska na to strona samorządowa i jeśli ten artykuł zostanie zniesiony to bezprzedmiotowe byłoby wtedy tworzenie jednej szkoły w Piaskach z filiami w Bodzewie i Szelejewie.
Ponadto Sekretarz nawiązał do wypowiedzi na temat „gorszych” i „lepszych ‘ szkół na terenie naszej gminy – uważam ,że nie należy myśleć takimi kategoriami, nasze szkoły są mniej więcej na tym samym poziomie, różnice są minimalne.
Pan Wójt po raz kolejny nawiązał do braku klas integracyjnych w naszych szkołach a przecież za tym idą duże środki finansowe o które my wspólnie musimy zabiegać – stwierdził p. Wójt. Powiedział ponadto, że na dzień dzisiejszy dowozimy codziennie dzieci niepełnosprawne do Brzezia, te dzieci mogłyby chodzić do naszych szkół, zmniejszyłyby się przez to wydatki na ich dowóz.
Pan Matuszewski – radny ze Strzelec Wielkich nawiązał do tematu – szkoły lepsze i szkoły gorsze. Pytał skąd o tym wiedzą rodzice.
Pan Konieczny odpowiedział, ze wyniki egzaminów końcowych są publikowane w gazetach i nie jest to żadna tajemnica.
Pani Helena Sikora – radna z Piasków pytała czy przy wyborze wariantu V będą zwolnienia nauczycieli.
Pan Konieczny odpowiedział, że nie ma takich założeń.

Pan Szafranek – radny z Piasków zapytał czy przedstawione dzisiaj na planszach warianty zmian w oświacie radni mogą otrzymać w druku. Pan Konieczny odpowiedział, że tak, wszyscy radni je otrzymają.
Ponadto p. Szafranek pytał o wysokość subwencji dla poszczególnych szkół, jakiej szkole starczają te środki a jaka szkoła sobie nie radzi.
Pan Wójt odpowiedział, że środki z Piasków są „ przerzucane” do Szelejewa i Bodzewa gdyż w tych szkołach jest mniej uczniów a co za tym idzie i mniejsze subwencje.
Zaprotestował w tym momencie p. Śląski – powiedział, że nie należy tak mówić gdyż wyjdzie na to, że szkoła Piaski utrzymuje Szelejewo i Bodzewo a przecież tak nie jest.
Pan Szafranek stwierdził, że dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za swoje budżety a my nie posługujmy się dziećmi, nie wciągajmy ich do polityki, dzieci są w tym wszystkim najważniejsze, są największym naszym wspólnym dobrem – niech wszystko pozostanie tak jak jest dotychczas, nawet kosztem niewykonania jakiejś inwestycji – takie jest moje zdanie – oświadczył p. Szafranek.
Pan Wójt w odpowiedzi p. Szafrankowi o niewykonaniu „jakiejś” inwestycji przypomniał, że gro inwestycji będziemy wykonywać przy współfinansowaniu ze środków unijnych i odstąpienie od niewykonania inwestycji grozi tym, że trrzeba będzie środki unijne zwrócić.

W tym momencie p. Sekretarz poinformował, że gminy w tym kraju są po to aby oświatę
traktować całościowo, nie może być tak ,że np. we wrześniu zabraknie środków w Szelejewie czy Bodzewie i te szkoły zostaną bez środków finansowych bo one myszą dalej funkcjonować.
Przewodnicząca Rady Gminy w tym momencie oświadczyła, że niema się co denerwować , przecież środki finansowe na oświatę pozostają takie same.
W tym momencie p. Wójt informuje, że to nie także środki pozostają takie same, zmieniła się ustawa o finansach publicznych, zmieniły się również przepisy dotyczące tworzenia budżetu gminy jak i jego realizacji w ciągu roku.
Muszę mieć zapewnione środki na oświatę, dlatego tak trzeba postępować aby oświata działa sprawnie co oznacza, że trzeba szukać oszczędności gdyż nikt nam tych środków nie „dołoży” - stwierdził p. Wójt.
Pan Zawieja – radny z Lipia pytał czy w przypadku wyboru do realizacji wariantu V dzieci będą dopisane do szkół tak jak dotychczas?
Pan Konieczny odpowiedział, że przy reorganizacji oświaty wg wariantu V zachowamy obwody szkolne tak jak jest dotychczas.

Pan Wójt w tym momencie zaproponował aby przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące wariantu V i wówczas spotkamy się jeszcze raz gdzie będę mówił również o sprawach dotyczących przedszkola gdyż ten temat ściśle się z tym wariantem wiąże – stwierdził p. Wojt.
Dodał, że mamy decyzję Straży Pożarnej o konieczności „opuszczenia” przez dzieci piętra w budynku obecnego przedszkola na ulicy Dworcowej ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Wobec takich faktów będziemy musieli budować nowe przedszkole a oddziały „:O” będą chodziły do szkoły Piaskach gdyż będą tam wolne pomieszczenia – powiedział p. Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy zapytała w tym momencie co z dziećmi które za dwa lata pójdą obligatoryjnie do I klasy?
Pan Wójt odpowiedział, że skoro w Szelejewie i Bodzewie mogą być oddziały „O” to i w Piaskach też mogą takie funkcjonować.
Wobec powyżej przedstawionych faktów wszyscy radni zadecydowali, że należy dobrze przygotować materiały do wariantu V z 3 okręgami szkolnymi, natomiast zaznaczyli, że nie mają zastrzeżeń aby w Piaskach w szkole powstały oddziały „O”

Pan Wójt w tym momencie zapytał czy radni życzą sobie aby na następne spotkanie w kwestii funkcjonowania oświaty w naszej gminie zaprosić dyrektorów szkół?
13 radnych było za tym aby zaprosić na następne spotkanie dyrektorów szkół, 1 radny wstrzymał się od głosowania w tej kwestii.
Pan Urbaniak – radny z Michałowa powiedział, ze dzisiaj po raz pierwszy dowiedział się o sprawach dotyczących oświaty i po wysłuchaniu dyskusji na ten temat jest za tym aby wybrać wariant V gdzie dzieci nie będą „przerzucane’ do innych placówek .
Nie znam opinii wszystkich mieszkańców Michałowa w tym temacie lecz doszły mnie słuchy, że w przypadku gdzie dzieci z Michałowa miałyby być dowożone do Szelejewa, rodzice dzieci mając wybór w tej kwestii posłaliby dzieci do Zalesia –powiedział p. Urbaniak.
Pan Szafranek w tym momencie stwierdził, że radni wobec swoich wyborców źle wypadają gdyż do tego czasu nic nie wiedzieli na temat proponowanych ewentualnych zmian w systemie oświaty na terenie naszej gminy.
Pan Wójt w odpowiedzi p. Szafrankowi poinformował, że to nieprawda gdyż od dawna wspominał o problemach oświaty na terenie naszej gminy, wszyscy wiedzieliśmy, że tego tematu nie da się uniknąć, jest to tylko kwestia czasu a ponadto ukazał się niedawno w gazecie artykuł na ten temat gdzie sygnalizowałem o konieczności zmian w tym temacie.
Pan Naskręt – radny z Piasków powiedział, że szkoda iż tak się stało ,że najpierw o tych sprawach dowiedzieli się sołtysi a radni później.
Pan Wójt w odpowiedzi stwierdził, że nie taki był jego zamiar aby pomijać radnych, zależało mi również na poznaniu opinii mieszkańców na ten temat i dlatego w pierwszej kolejności sygnalizowałem ten temat sołtysom aby móc odpowiedzieć radnym na wiele pytań w tej sprawie- powiedział p. Wójt.
Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący dzisiejszego wspólnego spotkania radnych ,p. Śląski podziękował wszystkim za dyskusję i zamknął dzisiejsze wspólne posiedzenie 3 komisji Rady Gminy Piaski.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                               Przewodniczący wspólnego posiedzenia

                                                                                     Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-03-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-03-30
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.