Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 3/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 24 marca 2011r. Urząd Gminy Piaski (salka).

Protokół nr 3/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 24 marca 2011r. Urząd Gminy Piaski (salka).

Numer protokołu: 3
Rok: 2011

PROTOKÓŁ NR 3/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 24 marca 2011r. Urząd Gminy Piaski (salka).


Temat spotkania : sprawy dotyczące funkcjonowania oświaty w gminie


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy Piaski – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy Piaski- Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
5. Kierownik ZOS – Andrzej Konieczny
6. Zaproszeni goście wg listy obecności


Wspólne posiedzenie komisji otworzył i powitał wszystkich obecnych Pan Stefan Śląski – przewodniczący komisji oświaty. Poinformował o celu spotkania i dlaczego to spotkanie odbywa się w dniu dzisiejszym (radni na poprzednim wspólnym posiedzeniu komisji zażyczyli sobie spotkania), a następnie oddał głos p. Wójtowi.
Pan Wójt, poinformował, że radni na poprzednim spotkaniu wybrali wariant V dotyczący reorganizacji oświaty w gminie Piaski i teraz chcemy znać zdanie dyrektorów.
Pan Naskręt stwierdził, że należy szczegółowo przedstawić V wariant bo radni ten wariant wybrali - czy jest sens omawiania innych wariantów- zapytał radny.
Następnie Pani Irena Różalska, dodała że sprawa jest już po terminie na ten rok i nie ma większego sensu tego tematu „ciągnąć”
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt mówiąc , że nie, dlatego że już teraz trzeba nad tą sprawą dyskutować ponieważ jak za rok podejdziemy do rozwiązania problemów oświaty to musimy być na to przygotowani. A po wyborach parlamentarnych może być zmieniona KN i pensum nauczycielskie może być np. 22 godziny i wtedy będzie trzeba zwolnić nauczycieli.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska odpowiedziała, że wtedy to nie będzie już nasz problem tylko dyrektorów poszczególnych szkół.
Warianty – w załączeniu do protokołu.
Wywiązała się dyskusja n/t dofinansowania (dopłaty) do „średnich wynagrodzeń”.
Pan Wójt zaproponował aby w tym momencie wypowiedzieli się n/t wariantów dyrektorzy.
Pani Przewodnicząca złożyła wniosek formalny żeby dyrektorzy wypowiedzieli się co do V wariantu żeby to przegłosować.
Pan W. Woźniak zaproponował żeby jednak dyrektorzy wypowiedzieli się co do wszystkich wariantów.
W tym momencie Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska wycofała swój wniosek.
Pan Żalik zaproponował żeby położyć nacisk na aspekt „ekonomiczny” zmian.
Pani D. Dolata dyrektor Zespołu Szkół w Szelejewie poinformowała, że nie jest przygotowana co do wypowiedzi n/t wszystkich pięciu wariantów a będą „rewolucyjne” zmiany w ustawie o systemie oświaty i obawia się że po tych zmianach żaden z tych wariantów nie będzie możliwy do przeprowadzenia.
Następnie głos zabrała Pani dyrektor ZS Piaski- każdy wariant najbardziej dotyczy szkoły w Piaskach. Pani dyrektor patrzy przez pryzmat zarówno organu prowadzącego ale też przez pryzmat nauczyciela, pedagoga i trudno te dwa stanowiska połączyć ze sobą bo tam gdzie wchodzi ekonomia ( nie zna też szczegółów 5-ciu wariantów) trudno podejmować satysfakcjonujące decyzje
W tym momencie Pan Wójt zapytał jak się stało, że otrzymał od wszystkich rodziców pismo, gdzie szczegółowo odnoszą się do wszystkich 5-ciu wariantów.
Pan Wójt poprosił, żeby p. dyrektor odniosła się do pierwszego wariantu.
Pani dyrektor odpowiedziała, że najkorzystniejszy dla ZS Piaski jest wariant V każdy inny wariant zmniejsza liczbę uczniów w szkole Piaski.
Pani dyrektor Dolata – zwiększa się liczebność klas, nie zwiększa się liczba oddziałów ale zyskuje ponieważ będzie miała większą subwencję.
Następnie Pan Z. Zawieja zapytał czy do Szelejewa jest najkorzystniejszy I wariant?
Pani dyrektor odpowiedziała, że ekonomicznie – tak.
Pan Wójt poinformował że, najbardziej finansowo traci szkoła w Piaskach – zmniejsza się liczba uczniów w oddziałach, ale wcześniej p. dyrektor prosiła żeby nie tworzyć klas powyżej 26 uczniów w oddziale.
- na dzień dzisiejszy dopłacamy do szkoły / w przeliczeniu subwencji na liczbę uczniów /
Zespół Szkół – Piaski - 141.300,- zł.
Zespół Szkół -Szelejewo - 247.506,- zł.
Zespół Szkół – Bodzewo - 110.290,- zł.
Wcześniej z subwencji szkolnej były jeszcze środki na inwestycje w oświacie, a teraz wręcz przeciwnie musimy wydawać ze swoich środków, które moglibyśmy wydawać na inwestycje- powiedział p. Wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do Pana Wójta słowami - przecież szkoły w Piaskach pan nie zmniejszy.
Pan Grzegorz Naskręt, powiedział że wszystkie szkoły należą do gminy, szkoły są na tyle duże żeby je likwidować należy, więc szukać pieniędzy również w ZS w Piaskach – tworzy się np. klasy integracyjne żeby sięgnąć więcej pieniędzy. Pan Grzegorz Naskręt stwierdził, że dzisiejsze spotkanie miało być po to aby szczegółowo omówić V wariant.
Przewodniczący komisji oświaty Pan S. Śląski dodał, że gmina powinna utrzymać wszystkie szkoły w gminie.
Dyrektor ZS w Bodzewie Pan Zb. Jakubowski wyjaśnił – w ostatnich czasach musieliśmy dokonać „cięć ze stanem 0”. Pan dyrektor Jakubowski poprosił radnych aby pokazali jak to zrobić – będzie bardzo wdzięczny.
- hala- nie ma dodatkowych środków na prowadzenie, utrzymanie i sprzątnie hali sportowej. Pan Jakubowski ściął środki za ogrzewanie hali na 14ºC (a powinna być wg przepisów 18ºC) – na razie nikt nie ma pretensji.
Co do wariantów – 1-sze 4 warianty można wrzucić do wspólnego worka – różnią się tylko rozłożeniami w czasie.
- dla dzieci z Piasków najkorzystniejsza byłby wówczas wariant IV. Dzieci ze Strzelec Wielkich i Bodzewo są zintegrowane poprzez parafię w Strzelcach Wielkich.
Dla dyrektora Pana Zbigniewa Jakubowskiego najważniejsze byłaby kwestia zmiany obwodów. Jeżeli chodzi o wariant V to za mało wiedzy co do zmian przepisów w tym względzie ale za rok możemy mieć problem jeżeli przeprowadzimy te zmianę będzie w Bodzewie „0” integracyjna – 1 oddział – zrobi na tym 90 tys. zł w ciągu roku.
W przypadku Bodzewo w przyszłym roku dopłaty do „średniej” wystąpią tylko 2 dopłaty (biblioteka i ksiądz /
- co do pisma skierowanego przez rodziców z Piasków – „ubodło” dyrektora bardzo, to że rodzice zarzucali gorsze wyposażenie szkoły w Bodzewie, oprócz tego że nie ma pracowni językowej to jego szkoła i nie różni się niczym od szkoły w Piaskach, a jeżeli chodzi o hale sportową to ma nawet lepszą sytuację niż szkoła w Piaskach.
Dyrektor jeszcze raz podkreślił, że ta sprawa bardzo go zabolała.
Pan Wójt odczytał fragment dotyczący tego aspektu.
Następnie głos zabrał Pan G. Naskręt, który stwierdził, że radni nie kwestionują poziomu szkół i uważają, że wszystkie nasze szkoły są na tym samym poziomie.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska, która dodała że mówi się o oszczędnościach a ona nic nie słyszy o oszczędnościach w biurze oświaty.
Głos zabrał dyrektor ZS w Bodzewie, odniósł się do badania wyników nauczania i nawiązał do tego, że ze względu na Dom Dziecka to ma on jednak trochę inny przekrój uczniów niż w pozostałych szkołach.
Pan Jakubowski nawiązał również do dodatkowych środków, które pozyskał z projektów unijnych, pozwalają na wyrównywanie szans edukacyjnych poszczególnych uczniom.
Następnie głos zabrał Pan Wójt, który poinformował, że 1.5 mln zł zostało ściągnięte na 2 lata dodatkowo – to ile mam ściągnąć dodatkowych środków? Pan Wójt nawiązał do trudności ze znalezieniem pracownika na „Orlika”.
Głos zabrał Pan Matuszewski mówiąc, że jeżeli chodzi o warianty – to należy najpierw porozmawiać z rodzicami bo on rozmawiał z matkami na „dniu kobiet” i nie widzą takich możliwości aby dzieci ze Strzelec Wielkich chodziły do szkoły do Bodzewo. Pan Matuszewski zadał pytanie - co będzie jeżeli 2 matki zgodzą się na Bodzewo, to czy będzie dowóz 2 dzieci do szkoły w Bodzewie?
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, wyjaśnił że na dzień dzisiejszy w ogóle nie musi dowozić dzieci ze Strzelec Wielkich do szkoły w Piaskach bo nie ma 3 km. Poinformował, że dzisiejsze spotkanie ma na celu aby dyrektorzy przedstawili gdzie będą szukać oszczędności (przed zmianą ustawy w przyszłym roku).
Pani dyrektor Grześkowiak Węglarz widzi minimalnie takie oszczędności – „schodzą’ dozorcy nocni, pierwszy sam zrezygnował z pracy, jeden pracownik przejdzie na „Orlika” i hale, poszuka też oszczędności w bibliotece.
Pani Dolata dyrektor ZS w Szelejewie nie ma możliwości otworzenia klasy integracyjnej ponieważ na dzień dzisiejszy nie ma dzieci z orzeczeniami.
Nauczyciele, którzy pracują „na godziny” są to „drodzy” nauczyciele z nich rezygnuje, - zostawiam na cały etat 1 nauczycielkę, 1 nauczyciela – emeryt – sam zdeklarował że odejdzie z pracy.
- oszczędność na najbliższy rok będzie taka, że w związku z tym, że część dzieci rozeszła się po przedszkolach i będzie jeden oddział „0” ale już w przyszłym będą musiały być – 2 oddziały „0”.
Następnie Pan Wójt zadał pytanie, czy te dzieci które są na dzień dzisiejszy dowożone do Brzezia będą mogły chodzić do klas integracyjnych w ZS Piaski.
P. dyrektor odpowiedziała, że te dzieci ze stopniem umiarkowanym mogłyby ale te z większym stopniem niepełnosprawności powinny chodzić do Brzezia.
Natomiast organizować dla tych dzieci nauczanie indywidualne to jest jeszcze większy koszt niż dowóz tych dzieci do Brzezia. Każdy ruch z dziećmi niepełnosprawnymi należy dokładnie przeliczyć czy opłaci się tworzyć klasy integracyjne czy dowozić.
Następnie głos zabrał Pan J. Żalik apelował do dyrektorów by postrzegali oświatę w całej gminie a nie „moja szkoła”.
Na pewno nie jest to dzisiaj ostatnia dyskusja na ten tema, że po podatkach ludzie będą „wygadywać”, że tylko środki są wydawane na oświatę a na wsiach się nic nie robi.
- jeżeli chodzi o szkołę w Bodzewie – aby utworzyć jedną klasę przedszkola w Bodzewie bo na dzień dzisiejszy dzieci z Bodzewa są dowożone do innych przedszkoli i w ten sposób dofinansowujemy inne przedszkola i to nie ma sensu.
Następnie głos zabrał Pan G. Naskręt mówiąc, ze nauczanie indywidualne w domu nie jest dobre, bo jest to zmuszanie dziecka siedzenia w „4 ścianach” i dlatego jednak najlepiej będzie jak te dzieci (dla ich dobra) będą wożone do Brzezia – bo tam będą spotykały rówieśników, na swoim poziomie i będą się inaczej rozwijać.
Następnie Pan Zbigniew Jakubowski stwierdził, że najbardziej opłaca się tworzyć klasy integracyjne z dzieci z większym upośledzeniem bo wtedy jest przelicznik x 9,5
Przewodniczący Komisji Oświaty Pan S. Śląski – przykro mu, że w Szelejewie przez cały czas jak był radnym nie udało mu się doprowadzić do budowy hali sportowej.
Następnie dyrektor ZS w Szelejewie Pani D. Dolata poinformowała jakie działania prowadzi w swojej szkole (m. in. będzie tworzyć pracownię językową, internet w każdej klasie itp.)
Pani Irena Różalska poinformowała, że nie do końca zgadza się ze zdaniem p. Żalka.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska zapytała kto ustalał termin dzisiejszego spotkania? Bo kiedy pytała Pana Koniecznego to nie wiedział nic o terminie a po jednym dniu okazało się, że termin jest już wyznaczony. Zapytała Pana S. Śląskiego czy jest już planowany na Przewodniczącego Rady Gminy?
Następnie Kierownik ZOS Pan Andrzej Konieczny zabrał głos w sprawie terminów dotyczących wejście w życie ustawy ( po nowelizacji)- stwierdził, że należy poczekać na wejście w życie ustawy – w kwietniu będzie projekt poddany pod obrady sejmu, należy na dzień dzisiejszy wstrzymać się z podejmowaniem decyzji.
Pan J. Żalik zabrał głos w związku z listem który Wójt przeczytał to chyba my jako radni za często podnosimy rękę w pewnych sprawach, pan Wójt poinformował, że wynosimy dzieci z DK – jest uzgodnione to z panem dyrektorem szkoły i Panią dyrektor przedszkola.
- dzieci z oddziałów 5 – godzinnych znajdą się od 1 września dzieci z GOK wynosimy do szkoły (od 01.09).
Następnie Pani M. Wesołek poinformowała, że jest 21 wniosków w Szelejewie do przedszkola a może być przyjętych 12 dzieci – czy z tego pomieszczenia (biblioteka) nie można byłoby zrobić pomieszczenia dla przedszkola.
Pani Skarbnik stwierdziła, że jest to koszt ponad 60 tys. zł a nawet więcej.
Radna Pani M. Wesołek powiedziała, iż nie oczekuje, że to będzie już w tym roku, ale przyszłościowo.
Następnie Pan Żalik zapytał jak Pan Wójt widzi sprawę utworzenia w przyszłości przedszkola w Bodzewie.
Pan Wójt odpowiedział, że będzie to zależało o reformy oświaty jaką przeprowadzimy w gminie oraz od zmian w ustawie. Pan Wójt poinformował również, że może być zwiększone pensum i wtedy trzeba będzie zwolnić nauczycieli.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska powiedziała, że wtedy to będzie problem dyrektorów.
Następnie głos zabrał dyrektor ZS w Bodzewie Pan Zbigniew Jakubowski w sprawie przedszkola w Bodzewie, poinformował że obowiązkowo trzeba będzie przygotować się na klasy „0” to w przyszłości sala będzie wolna.
Następnie Dyrektor Przedszkola Pani U. Pożegowiak powiedziała, że nie ma nic przeciwko aby z biblioteki utworzyć drugi oddział w Szelejewie ale zdaje sobie sprawę z olbrzymich kosztów. Chciałaby aby jako priorytet radni stawiali sobie budynek w Piaskach przy ul. Dworcowej. Tam miejsca jest bardzo mało. Na dzień dzisiejszy wydano 50 wniosków na przedszkole w Piaskach 8-9 godzinne.
Na dzień dzisiejszy warunki lokalowe są nawet lepsze w Szelejewie i Strzelcach Wielkich. A w środki dydaktyczne najlepiej jest wyposażone przedszkole w Piaskach.
Pan Wójt poinformował, że są wolne sale w szkole i chce aby dyrektorki „dogadały” się co do przeniesienia przedszkola do szkoły.
Następnie radny Pan J. Żalik zadał pytanie czy są nauczyciele w szkołach, którzy są w wieku emerytalnym a pracują.
Odpowiedzi udzieliła Pani dyrektor ZS w Piaskach informując, że na dzień dzisiejszy dyrektor nawet nie wie czy któryś z nauczycieli jest na emeryturze, dodała że zmieni się to w tym roku do 30.IX.
W Szelejewie jedna osoba pójdzie na emeryturę od września, poza tym nie ma żadnego nauczyciela w wieku emerytalnym.
W Bodzewie jest jeden nauczyciel, który pracuje i jest na emeryturze. Pracownik ten stwierdził, że jeżeli będzie decyzja że nie wolno zatrudniać emerytów to wtedy odejdzie.

Na tym protokół zakończono.
Protokółował: Wiesław Glapka


                                                            prowadzący wspólne posiedzenie
                                                                               Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-05-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.