Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Budowa kanalizacji sanitarnej do strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu”

„Budowa kanalizacji sanitarnej do strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu”


Piaski, dnia 14.07.2011r.

ZP.271.03.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowa kanalizacji sanitarnej do strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu”

za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Instalatorstwo Sanitarne i Gazowe Marian Wesoły
Strzelce Wielkie 8, 63-820 Piaski
Cena brutto oferty: 99 417,27 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.                                                                   WÓJT GMINY PIASKI

                                                                       ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-07-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-07-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.