Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na: „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski”

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA na: „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski”


Piaski, dnia 25.08.2011r.

ZP.2.08.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Zespół Obsługi Szkół reprezentowany przez Kierownika Zespołu Obsługi Szkół informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Einstein na starcie” POKL.09.01.02-30-310/10 w roku szkolnym 2011/12 w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski”

za najkorzystniejszą uznana została oferta dla poszczególnych części zamówienia:

Część nr 1 lider konsorcjum Danuta Szafranek, Sosnowa 7, gm. Piaski - wartość 8400 zł brutto
Część nr 2 lider konsorcjum Hanna Kordus, Żwirki i Wigury 2/ gm. Piaski - wartość 8400 zł brutto
Część nr 3 Elżbieta Bałaga, os. Marysin 15, gm. Piaski - wartość 8400 zł brutto
Część nr 4 lider konsorcjum Przemysław Karkos, 27 grudnia 3, gm. Piaski - wartość 8400 zł brutto
Część nr 5 lider konsorcjum Elżbieta Wenderska, ul. Piaskowa 7, gm. Piaski - wartość 8400 zł brutto
Część nr 6 lider konsorcjum Halina Kuflińska, Szelejewo II 28/16, gm. Piaski - wartość 16800 zł brutto
Część nr 7 lider konsorcjum Aleksandra Klupś, ul. Żwirki i Wigury 19, gm. Piaski - wartość 9400 zł brutto
Część nr 8 lider konsorcjum Jolanta Chojnicka, Szelejewo I 87/2, gm. Piaski - wartość 3600 zł brutto
Część nr 9 lider konsorcjum Beata Skrzypczak, Szelejewo I 13, gm Piaski - wartość 3600 zł brutto
Część nr 10 lider konsorcjum Karolina Furmaniak, ul. Sienkiewicza 3, gm. Piaski - wartość 4320 zł brutto
Część nr 11 lider konsorcjum Tomasz Wierzchowski, Górna 12/17, gm. Gostyń - wartość 7200 zł brutto
Część nr 12 Justyna Marcinkowska, ul. Św. Filipa Neri 4, gm. Piaski - wartość 3600 zł brutto
Część nr 13 lider konsorcjum Aleksandra Klupś , ul. Żwirki i Wigury 19, gm. Piaski - wartość 4300 zł brutto
Część nr 14 lider konsorcjum Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski - wartość 3600 zł brutto
Część nr 15 lider konsorcjum Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski - wartość 3600 zł brutto
Część nr 16 Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski - wartość 4320 zł brutto
Część nr 17 Przemysław Kolendowicz, Grunwaldzka 9, gm. Piaski - wartość 7200 zł brutto
Część nr 18 lider konsorcjum Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski - wartość 3600 zł brutto
Część nr 19 Agnieszka Kubica, Przemysława II 4/1, gm. Gostyń - wartość 4300 zł brutto.
Część nr 20 Agnieszka Kubica, Przemysława II 4/1, gm. Gostyń - wartość 1560 zł brutto


Cena brutto ofert łącznie : 123000 zł
Uzasadnienie wyboru: oferty spełniały wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. 13.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 50 %, ukończone formy doskonalenia zawodowego 30%, doświadczenie 20%
oferty otrzymały:
Część nr 1 lider konsorcjum Danuta Szafranek, Sosnowa 7, gm. Piaski - 100 pkt.
Część nr 2 lider konsorcjum Hanna Kordus, Żwirki i Wigury 2/ gm. Piaski - 100 pkt.
Część nr 3 Elżbieta Bałaga, os. Marysin 15, gm. Piaski - 100pkt.
Część nr 4 lider konsorcjum Przemysław Karkos, 27 grudnia 3, gm. Piaski – 100 pkt.
Część nr 5 lider konsorcjum Elżbieta Wenderska, ul. Piaskowa 7, gm. Piaski - 100 pkt.
Część nr 6 lider konsorcjum Halina Kuflińska, Szelejewo II 28/16, gm. Piaski - 100 pkt.
Część nr 7 lider konsorcjum Aleksandra Klupś, ul. Żwirki i Wigury 19, gm. Piaski – 90 pkt.
Część nr 8 lider konsorcjum Jolanta Chojnicka, Szelejewo I 87/2, gm. Piaski - 75pkt.
Część nr 9 lider konsorcjum Beata Skrzypczak, Szelejewo I 13, gm Piaski – 85 pkt.
Część nr 10 lider konsorcjum Karolina Furmaniak, ul. Sienkiewicza 3, gm. Piaski – 100pkt.
Część nr 11 lider konsorcjum Tomasz Wierzchowski, Górna 12/17, gm. Gostyń - 85pkt.
Część nr 12 Justyna Marcinkowska, ul. Św. Filipa Neri 4, gm. Piaski – 75 pkt.
Część nr 13 lider konsorcjum Aleksandra Klupś , ul. Żwirki i Wigury 19, gm. Piaski – 90 pkt.
Część nr 14 lider konsorcjum Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski – 100 pkt.
Część nr 15 lider konsorcjum Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski – 100 pkt.
Część nr 16 Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski – 100 pkt.
Część nr 17 Przemysław Kolendowicz, Grunwaldzka 9, gm. Piaski – 100 pkt.
Część nr 18 lider konsorcjum Sylwia Lekowska, Bodzewo 71/4, gm. Piaski – 100 pkt.
Część nr 19 Agnieszka Kubica, Przemysława II 4/1, gm. Gostyń – 100 pkt.
Część nr 20 Agnieszka Kubica, Przemysława II 4/1, gm. Gostyń – 100 pkt.
                                                                                 Kierownik Zespołu Obsługi Szkół

                                                                                               Andrzej Konieczny

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2011-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-08-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.