Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN-0,4kV, kablowej na terenie położonym w Godurowie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii SN-0,4kV, kablowej na terenie położonym w Godurowie

Numer dokumentu: -
Rok: -

IGP 6733. 06.2011

Piaski, dnia 26.08.2011r.

 

O G Ł O S Z E N I E
o wszczęciu postępowaniaZgodnie z art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80 poz. 717, z późn. zm) i
art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity z 2000r
Dz. U. Nr 98 poz. 1071)
Zostało wszczęte na wniosek: Enea Operator SP.Z O.O.
60-479 Poznań ul Strzeszyńska 58.
postępowanie w sprawie. Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie elektroenergetycznej linii SN-0,4kV,
kablowej
na terenie położonym w
Godurowie numer ewidencyjny gruntu 42/1 i 44

W terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Piaski ul. 6-go Stycznia 1 pok. Nr 18 z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.
Nie wypowiedzenie się w podanym wyżej terminie uważane będzie za brak uwag w przedmiotowej sprawie.

Otrzymują za dowodem doręczenia                                                                    WÓJT GMINY PIASKI

                                                                        ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zbigniew Andrzejewski
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-09-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.