Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg.

Obwieszczenie Wójta Gminy Piaski o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg.

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 06.09. 2011 r.OS.6220.02.05.2011

O B W I E S Z C Z E N I EZgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Piaski informuje o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.
Zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg.

przewidzianego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CRUZ” Mariusz Zaremba & Karol Wyzujak

W związku z powyższym istnieje możliwość składania wniosków i uwag dotyczących przedmiotowej inwestycji do Wójta Gminy Piaski w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. w dniach od 06 wrzesień 2011 roku do 27 września 2011 roku (włącznie) w budynku Urzędu Gminy w Piaskach w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania.
Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji na środowisko można się zapoznać w pok. nr 5.

                                                                         WÓJT
                                                                Zenon Norman
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-09-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.