Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 5/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 5/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 5
Rok: 2011

Protokół Nr 5/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 27 czerwca 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
5. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Andrzej Konieczny

Wszystkich obecnych na posiedzeniu powitał p. Zenon Zawieja – przewodniczący komisji rolnictwa i budownictwa.
Poprosił Skarbnika Gminy panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie projektów uchwal w sprawie:

- uchylenia uchwały Rady Gminy Piaski Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 13/2002 Wójta Gminy Piaski z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania / detonowania / materiałów pirotechnicznych.w/wymieniony projekt uchwały odczytał p. Zenon Zawieja a stosownych wyjaśnień w tej sprawie udzieliła Przewodnicząca Rady Gminy oraz Pan Wójt.
Prokuratura Apelacyjna w Poznaniu wnioskuje do Rady Gminy Piaski w dniu 12 kwietnia 2011r. o uchylenie zarządzenia Nr 13/2002 Wójta Gminy Piaski z dnia 27 grudnia 2002r. zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2002r. Nr IV/24/2002 w sprawie przepisów porządkowych regulujących zasady używania/ detonowania/ materiałów pirotechnicznych i stąd należy podjąć stosowna uchwałę – stwierdził p. Wójt.- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac

konserwatorskich , restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności
Gminy Piaski.

- zmiany w Wieloletnim Planie Finansowym


- zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na

wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


W/wymienione 4 projekty uchwał bardzo szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, pani Elżbieta Karolczak. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

Kolejny projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Piaski
Przedstawił p. Andrzej Konieczny – kierownik Zespołu Obsługi Szkół, odpowiadał na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do w/w projektu uchwały.
Pan Wójt w tym momencie poinformował, że 2 oddziały przedszkolne pozostają w GOK Piaski a jeden oddział przedszkolny integracyjny będzie funkcjonował w Zespole Szkół w Piaskach.
Ponadto p. Wójt poinformował, że przystąpimy do rozbudowy istniejącego przedszkola w Piaskach. Trzeba jednak tak opracować dokumentacje techniczną aby znalazł się w niej żłobek gdyż możemy otrzymać wtedy dużo środków finansowych z zewnątrz na rozbudowę przedszkola wraz z żłobkiem.
Pan Konieczny zaznaczył w tym momencie, że budowa takiego kompleksu / przedszkole plus żłobek/ mieści się w krajowym programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i stąd środki na realizację takiego zadania.
Pan Naskręt – radny z Piasków pytał co zmieniło się w planach dotyczących budowy nowego przedszkola na innym terenie w porównaniu do rozbudowy istniejącego przedszkola.
Pan Wójt odpowiedział, że rozbudowując istniejące przedszkole mamy już uzbrojony teren a to bardzo zmniejsza koszty budowy. Ponadto mamy wreszcie jasną sytuacje prawną terenu na którym stoi przedszkole. Teren jest własnością samorządu gminy – tak jest zapisane księdze wieczystej – powiedział p. Wójt.
Pan Naskręt dodał, że trzeba będzie pomyśleć o kanalizacji deszczowej aby woda opadowa nie zalewała placu zabaw przy przedszkolu.
Pan Wójt odpowiedział, że wzdłuż płotu przy przedszkolu kiedyś był rów który zbierał wodę, położono do niego rury lecz ta woda nie ma gdzie spływać i trzeba pomyśleć gdzie tę wodę opadową z tych rur odprowadzić.

Wolne głosy i wnioski:

Pan Urbaniak – radny z Michałowa poinformował, że był na zebraniu wiejskim w Godurowie i tam przekazano , że Godurowo ma pretensje do Urzędu Gminy Piaski gdyż w Godurowie powstała Fundacja która dysponuje własnymi środkami finansowymi które chciałaby zainwestować na terenie przekazanym jej przez samorząd lecz Urząd Gminy nie chce dofinansować zadań jakie Fundacja chciałaby tam prowadzić.
Pan Wójt odpowiedział, że ten temat dokładnie przedstawił na ostatniej sesji Rady Gminy i tak długo jak nie otrzyma konkretnej odpowiedzi od Fundacji tak długo temat Godurowa nie będzie poruszany.
Ponadto poprosił p. Reginę Karolewicz – inspektora ds. gospodarki gruntami rolnymi aby jeszcze raz przedstawiła sprawę dotyczącą umowy użyczenia której przedmiotem jest nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Piaski, położona w Godurowie.
Pani Karolewicz przedstawiła sprawę niniejszej umowy oraz pism jakie Fundacja „Bliżej Natury” otrzymała z Urzędu Gminy Piaski.
/Szczegółowa dokumentacja w tej kwestii znajduje się w aktach urzędu Gminy /
Na dzień dzisiejszy czekamy na odpowiedź Fundacji – czy wyrażają zgodę na przedstawione propozycje dotyczące czasu wydzierżawienia gruntu – powiedziała p. Karolewicz.
Więcej dyskusji na ten temat nie podjęto.


Pan Śląski – radny Szelejewa drugiego pytał czy Urząd Gminy posiada dokumentacje na budowę przedszkola w Piaskach. Pan Wójt odpowiedział, że tak.
Ponadto p. Śląski pytał czy istnieje możliwość „przerobienia „ pomieszczenia biblioteki w Szelejewie na oddział przedszkolny gdyż na drugi rok szkolny będzie taka potrzeba.
Pan Wójt odpowiedział, że w tej sprawie musi się wypowiedzieć dyrektor szkoły w Szelejewie.
Przewodnicząca Rady Gminy, pani Irena Różalska poinformowała, że wpłynęło pismo do Rady Gminy od p. Danuty Rysz i p. Zawiślańskich z Piasków z ulicy Drzęczewskiej w którym wnioskują o - cytat „finansowe wsparcie organu wykonawczego Gminy i pokrycie wydatku z rezerwy budżetowej” na zainstalowanie lampy na istniejącym słupie oświetlenia ulicznego.
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że odpowiedź na pismo w/wymienionych osób zostało przygotowane przez radcę prawnego i wysłane do zainteresowanych.

Następnie Pan Wójt przedstawił radnym wszystkie prace i inwestycje które są wykonywane na terenie gminy.
Pan Naskręt w tym momencie poinformował, że według niego należałoby zainstalować większa liczbę koszy na śmieci w okolicach rynku Piaskach, ponadto należałoby przystać do czyszczenia gulików gdyż podczas dużych opadów nie są wstanie zebrać nadmiaru wody.
Poruszył ponadto sprawę fontanny na rynku – jego zdaniem woda zbyt mocno się rozpryskuje wokół fontanny tworzy się za bardzo mokra plama.
Pytał również czy istnieje możliwość zainstalowania ławeczek na boisku „Orlik” – uważa, że nie ma gdzie usiąść i oglądać meczy.
Pan Wójt odpowiedział, że projekt „Orlika” nie przewiduje ławeczek ze względów bezpieczeństwa.
Pan Zawieja – radny z Lipia pyta czy byłaby możliwość „załatwienia” walca na drogi na które ostatnio wywożono pokruszony gruz.
Pan Śląski – radny Szelejewa Drugiego odpowiedział, że można się zwrócić z prośbą do dyrektora Hodowli Roślin i to „załatwić „
Pan Żalik – radny z Bodzewa pytał czy w przyszłości w Bodzewie w Zespole Szkół byłaby możliwość utworzenia oddziału przedszkolnego gdyż istnieje taka potrzeba..
Pan Wożniak – radny Smogorzewa prosił aby na bieżąco remontować jedyną drogę w Smogorzewie / od strony rzeźni w kierunku hydroforni/ gdyż w przeciwnym wypadku ta droga przestanie istnieć.
Pan Wójt odpowiedział, że trzeba najpierw zakończyć remonty dróg już rozpoczętych.
Pan Szafranek – radny z Piasków poruszył sprawę zasypanego rowu wzdłuż ulicy Poznańskiej gdzie w tej chwili znajduje się parking a woda deszczowa niema gdzie odpływać.
Pytał również o możliwość remontu budynku będącego własnością samorządu gminy / na ulicy Warszawskiej/ który bardzo ‘szpeci’
Pan Wójt odpowiedział, że na taki remont należy zaplanować środki w budżecie gminy gdyż wiąże się to z dużym wydatkiem ze względu, że jest to budynek przy głównej drodze, należy go podczas remontu ogrodzić, ściągnąć duże rusztowania itp.,. a to już bardzo duży wydatek.
Pan Szafranek odpowiada , że należałoby o tym pomyśleć w przyszłorocznym budżecie.
Ponadto p. Szafranek prosi o interwencję w sprawie dworca w Piaskach – jest tam okropnie i należałoby pisać pismo w tej kwestii do PKP- powiedział p. Szafranek.
Pan Wyrzykiewicz – radny z Porzecza prosi aby interweniować do firmy która układała kanalizację o posprzątanie terenu.
Pan Wójt odpowiada, że należałoby zwołać zebranie wiejskie i tam te sprawy poruszyć.
Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego przewodniczący dzisiejszego wspólnego posiedzenia radnych, p. Zawieja podziękował wszystkim za wspólne obrady i poinformował, że wszyscy radni jadą w teren – po gminie .
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : M. Konieczna

                                                                           przewodniczący posiedzenia

                                                                                Zenon ZawiejaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.