Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 31 sierpnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 6/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 31 sierpnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 6
Rok: 2011

Protokół Nr 6/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 31 sierpnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności

2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
5. Kierownik Zespołu Obsługi Szkół – Andrzej Konieczny


Wszystkich obecnych na posiedzeniu powitał p. Wiesław Woźniak– przewodniczący dzisiejszego wspólnego posiedzenia.

Poprosił p. Andrzeja Koniecznego – kierownika Zespołu Obsługi Szkół o przedstawienie spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie.
Szczegółowa realizacja zadań oświatowych w Gminie Piaski którą przedstawił p. Konieczny stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ponadto p. Konieczny odpowiadał na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych spraw związanych z funkcjonowaniem oświaty na terenie gminy.

Następnie p. Wiesław Wożniak poprosił Skarbnika Gminy panią Elżbietę Karolczak o przedstawienie projektów uchwal w sprawie:


- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów
zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących
własności Gminy Piaski.
- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr VIII/45/2011 z dnia 28
czerwca 2011r.
- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr VIII/44/2011 z dnia 28
czerwca 2011r.

oraz dodatkowej uchwały w sprawie :


- zmiany uchwały rady Gminy Piaski nr VIII/47/2011 z dnia

28 czerwca 2011r.


W/wymienione projekty uchwał przedstawiła Skarbnik Gminy, odpowiadała na bieżąco na pytania radnych w tym zakresie.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.


- utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia
wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 9 października 2011r.

W/wymieniony projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy- Pan Wiesław Glapka.
Radni nie wnieśli uwag.

oraz dodatkowa uchwała w sprawie :

- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piaski na lata 2011 – 2014

W/wymieniony projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy. Poinformował miedzy innymi, że taka uchwała jest konieczna ponieważ pozwala gospodarować zgodnie z obowiązującą w tym zakresie ustawą naszymi zasobami mieszkaniowymi, między innymi sprzedażą mieszkań które są własnością samorządu gminy.
Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.


Wolne głosy i wnioski:

Pan Wójt poinformował radnych o pracach wykonywanych obecnie na terenie gminy i o zamierzeniach na najbliższy miesiąc.
Powiedział miedzy innymi, że :
- ukończono kolektory ściekowe w Rębowie
- zakończeniu prac przy wodociągowaniu miejscowości Talary
- obiorze inwestycji w Piaskach na ulicy Poznańskiej – kanalizacja ściekowa
- 13 września br. nastąpi otwarcie ofert na remont świetlicy w Grabonogu
- ukończono prace malarskie w szkołach i przedszkolu
- na ulicy Dworcowej w Piaskach będzie wykonywana dalsza część chodnik
- utwardziliśmy kamieniem drogę przy Klasztorze na Świętej Górze
- układamy płytki w szatni w Szelejewie / na boisku sportowym/
- ogłosiliśmy przetarg na wykonanie boisk sportowych w Piaskach / będzie to inwestycja
dwuetapowa/
- we wrześniu będzie otwarcie przetargu na rozbudowę przedszkola Piaskach
- w Grabonogu wykonamy drogę kasztanową

Ponadto p. Wójt przedstawił pismo – petycję mieszkańców miejscowości Talary w sprawie dalszego zagospodarowania przestrzennego tej miejscowości.

Pan Grzegorz Naskręt – radny Piasków pytał jakie są przesłanki aby rozbudować istniejące przedszkole w Piaskach a nie budować nowego przedszkola w innym m miejscu, czy z tego tytułu będą mniejsze koszty, jak przedszkole będzie funkcjonować w przypadku rozbudowy .
Pan Wójt odpowiedział, że najważniejszą przesłanką decydująca o podjęciu decyzji o rozbudowie istniejącego przedszkola a nie budowie nowego w innym miejscu są oczywiście sprawy finansowe a przede wszystkim koszty doprowadzenia mediów do nowego miejsca. Natomiast w przypadku rozbudowy te media mamy już doprowadzone.
Następnie p. Naskręt poinformował aby pomyśleć o ustawieniu stojaków na rowery i ławeczek przy boisku „Orlik”
Jest to piękny obiekt i dobrze wykorzystywany lecz rowery „opierane” o ogrodzenie niedobrze wyglądają, ponadto przydałyby się ławeczki aby można było spokojnie usiąść i oglądać to co dzieje się na boisku- powiedział p Naskręt.
Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego p. Woźniak podziękował wszystkim za wspólne posiedzenie
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała M.Konieczna

                                                    Przewodniczący wspólnego posiedzenia

                                                                        Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Konieczna
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-09-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.