Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu

Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu


Piaski, dnia 20.09.2011r.

ZP.271.07.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabonogu”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Drogowe „Drogbud”-Gostyń Sp. z o.o., Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń
Cena brutto oferty: 111 190,66 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                                ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-09-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.