Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Dostawa trylinki i obrzeży na przebudowę drogi do cmentarza w Piaskach

Dostawa trylinki i obrzeży na przebudowę drogi do cmentarza w Piaskach


Piaski, dnia 26.09.2011r.

ZP.271.08.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Dostawę trylinki i obrzeży na przebudowę drogi do cmentarza w Piaskach”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Zakład Betoniarski Sławomir Światała, ul. Poznańska 53, 63-820 Piaski
Cena brutto oferty: A/ - 91 020,00 zł
B/ 2 337,00 zł
C/ 10 516,50 zł
103 873,50 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                                ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-09-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-09-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.