Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Obwieszczenia » Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Numer dokumentu: -
Rok: -

Piaski, dnia 11.10.2011r.


OS.6220.05.05.2011

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
zawiadamiam strony postępowania,
że w dniu 11 października 2011r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowanego na zakład produkcji trumien z lakiernią na działce (dz. Nr 154/32) Obr. Grabonóg. zostało wydane przez Wójta Gminy Piaski - Postanowienie nr OS.6220.04.05.2011 o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Piaski ul. 6 Stycznia 1, w pokoju Nr 5
Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) – niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Piaski oraz w gablotach informacyjnych w miejscowości Grabonóg, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Piaskach: bip.piaski-wlkp.pl.
Zgodnie z art. 49 K.p.a., zawiadomienie uznaje się doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia

                                                                         Wójt Gminy Piaski
                                                                            Zenon Norman
Informacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-10-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.