Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Zakup energii elektrycznej

Zakup energii elektrycznej


Piaski, dnia 12.10.2011r.

ZP.271.09.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Zakup energii elektrycznej”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
a/ Część I zamówienia
PGE Obrót S.A, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów
PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, Al. M.J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna
Cena brutto oferty: 112 537,50 zł
b/ Część II zamówienia
Centrozap S.A, ul. Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Cena brutto oferty: 497 347,35 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferty złożone przez w/w firmy spełniają warunki jakie Zamawiający określił w postępowaniu wobec Wykonawców i na podstawie kryterium oceny ofert zostały ocenione jako pierwsze spośród ofert złożonych odpowiednio w częściach                                                           WÓJT GMINY PIASKI

                                                               ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.