Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

Numer dokumentu: -
Rok: -


Wójt Gminy Piaski ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok.
I. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.
II. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r.
III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 17 października 2011 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 25 października 2011 r.
IV. Forma konsultacji.
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami
Pozarządowymi na 2012 rok zostanie na 8 dni zostanie udostępniony na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl , Biuletynie Informacji Publiczneji oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski.
2. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać w czasie trwania konsultacji poprzez:
a) - przesłanie propozycji zmian na adres s.nowak@piaski-wlkp.pl
b) - złożenie propozycji zmian w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1
IV. Zasięg terytorialny konsultacji.
Zasięgiem terytorialnym objętym przedmiotem konsultacji jest teren Gminy Piaski.

Załączniki:
Projekt uchwały
Formularz konsultacji
Projekt Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami pozarządowymi w roku 2012.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-10-17
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.