Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach – zadanie 1: Zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji

Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach – zadanie 1: Zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji


Piaski, dnia 20.10.2011r.

ZP.271.05.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Drzęczewo w Piaskach – zadanie 1: Zespół boisk i urządzeń do uprawiania sportu i rekreacji”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Konsorcjum Firm
1. Panpro Sport Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp.J, ul. Jubilerska 8,
04-190 Warszawa – Lider konsorcjum
2. Zakład Robót Ogrodniczych „Spiraea” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18,
64-100 Leszno – Partner konsorcjum
Cena brutto oferty: 1 950 002,71 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.                                                                WÓJT GMINY PIASKI

                                                                  ZENON NORMAN

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Witold Furmaniak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-10-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-10-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.