Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 1 września 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół nr 4/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 1 września 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 4
Rok: 2011

 

                              P r o t o k ó ł   N r  4/2011

        

                 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego   w dniu  1 września 2011r.

                        w Urzędzie Gminy Piaski.

 

Obecni na posiedzeniu :

 

 

1. Jan  Kędzia                              - przewodniczący komisji

2. Piotr Matuszewski                   - zastępca przewodniczącego

3. Helena Sikora                          -  członek komisji

4. Elżbieta Karolczak                   - Skarbnik  Gminy

5. Zenon Norman                        -  Wójt Gminy

6. Wiesław Glapka                        - Sekretarz Gminy

 

 

 

Temat posiedzenia:  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze  2011r.

 

Skarbnik Gminy , Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z przesłanego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r.

 

Opinia RIO  z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011r. jest pozytywna.

Następnie Skarbnik Gminy  przedstawiła  bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2011r.

Skarbnik Gminy  oraz Wójt Gminy odpowiadali na pytania radnych dotyczące wykonania budżetu  gminy za I półrocze 2011r.

Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała : M. Konieczna

 

 

                                                                                     Przewodniczący komisji

 

                                                                                              Jan  Kędzia

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.