Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa sieci wodociągowej Bodzewko Drugie - Rębowo

Budowa sieci wodociągowej Bodzewko Drugie - Rębowo


Piaski, dnia 10.11.2011r.

ZP.271.10.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowę sieci wodociągowej Bodzewko Drugie - Rębowo”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TOR”
Marian Iberhan
Ul. Jastrzębia 5
63-700 Krotoszyn
Cena brutto oferty: 85 172,62 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.