Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji »  Protokół Nr 9/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 8 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 9/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 8 listopada 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 9
Rok: 2011

 

Protokół Nr 9/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 8 listopada 2011r. w Urzędzie
Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
5. Pomoc administracyjna ds. podatków i opłat - Ewelina Popielas


Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji rolnictwa radny Pan Zenon Zawieja.
Pan Zawieja rozpoczął obrady połączonych komisji, powitał Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy, Sekretarza Gminy, Panią skarbnik oraz radnych zaproponował aby omówić poszczególne zagadnienia wg programu sesyjnego.

W pierwszym punkcie obrad Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie . Zmiany w budżecie stanowią załącznik do protokółu.
Pani Przewodnicząca zapytała czy dofinansowanie biblioteki i domu kultury po zmianach będzie kosztem klubów sportowych – Pani skarbnik odpowiedziała, że nie.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

Następny projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik a dotyczyła ona zaciągnięcia zobowiązań w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012.
Pan radny Stefan Śląski zapytał w tym momencie co będzie z wypłacaniem nagród w przyszłym roku zawodnikom „Wielkopolanki Szelejewo” w przypadku jak klub wypadł z ligi okręgowej.
Radni w dyskusji stwierdzili, że nagrody były ustanowione za odnoszenie sukcesów w sporcie a spadek do niższej grupy nie jest na pewno sukcesem.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

Projekt uchwały dotyczącej Aneksu Nr 3 do Porozumienia Międzygminnego („porozumienie Jarocińskie”) omówił Sekretarz gminy. Pytań nie było.

Następnie przystąpiono do omawiania projektów uchwał podatkowych. Przewodniczący Pan Zenon Zawieja zaproponował aby Pan Sekretarz przedstawił najpierw dane o wysokości podatku rolnego jaki uchwaliły dotychczas gminy ( - te które znamy).
Sekretarz przedstawił następujące dane:
Gmina Pleszew – 62 zł
Gmina Śmigiel – 66 zł
Gmina Koźmin Wlkp. - 56 zł
Gmina Krzemieniewo – 50 zł
Gmina Rydzyna – 59 zł
Gmina Poniec – 55 zł
Gmina Kobylin – 55 zł
Gmina Święciechowo – 50 zł
Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przyjęcie stawki 60 zł za 1 q żyta a Pan radny Piotr Matuszewski zaproponował 55 zł.
Pan Wiesław Woźniak stwierdził, że w tym roku podatek jest uchwalony na 36 zł to stawka 55 zł i tak stanowi bardzo dużą podwyżkę.
Następnie zaczęła się dyskusja na temat płacenia przez gminy składki zdrowotnej za rolników na co zwrócił uwagą Sekretarz gminy, który stwierdził, że informacje płynące w tym temacie z rządu mówią, że część tj. składki będą jednak pokrywać gminy.
Pani Irena Różalska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała w tym momencie z artykułu gazetowego propozycje na ten temat Pana wicepremiera W. Pawlaka i doradcy premiera Pana Boniego.
Po tej dyskusji wrócono do kwestii wypracowania stanowiska dotyczącego podatku rolnego.
Pan Przewodniczący Zenon Zawieja poddał pod głosowanie 2 zgłoszone wcześniej propozycje ( więcej propozycji nie zgłoszono).
Za stawką 55 zł głosowało 7 radnych, za stawką 60 zł – 8 radnych. Radni stwierdzili, że z tymi propozycjami wyjdą na sesji.
W tym momencie Pan Zawieja zamknął dyskusję nad kwestią podatku rolnego.

Następnie radni dyskutowali nad pozostałymi projektami dotyczącymi podatków od nieruchomości, środków transportowych i opłaty targowej.
Zaproponowano podnieś wszystkie te stawki o stopień inflacji podany wcześniej przez ministra finansów czyli o 4,2%.
Pan Przewodniczący zarządził głosowanie, za tą propozycją głosowało 13 radnych , 2 się wstrzymało od głosu.

Następnie Pani Iren Różalska Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo złożone na jej ręce od Komendanta Powiatowego Policji o dofinansowanie Komendy Powiatowej (pismo stanowi załącznik do protokółu).
W toku dyskusji stwierdzono, że w trakcie trwania roku samorząd podejmie decyzję w jakiej kwocie dofinansowuje Policję i raczej takie dofinansowanie będzie.

W wolnych głosach Pan radny Grzegorz Naskręt ponowił prośbę o zlikwidowanie szpecącego i niebezpiecznego kwietnika na końcu ul. 27-go Grudnia o Pan radny Konrad Szafranek zwrócił uwagę aby pracownicy Grupy Gospodarczej pozbierali papiery i folie, które osadziły się na płocie przy ogrodzie klasztornym wzdłuż ścieżki rowerowej.
Dyskutowano również na temat uschniętych niektórych iglaków na rynku. Postanowiono, że będą wymienione na wiosnę.

Więcej dyskusji nie podjęto, wobec czego przewodniczący dzisiejszego posiedzenia, Pan Zawieja podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.
Na tym protokół zakończono.
Protokółował : W. Glapka

Przewodniczący posiedzenia

Zenon ZawiejaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-16
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.