Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka nieruchomościami » Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piaski

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piaski


SPRZEDAŻ  LOKALI MIESZKALNYCH  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ   GMINY  PIASKI

Wymagane dokumenty :

Wniosek  o nabycie lokalu mieszkalnego złożony przez jego najemcę.

Miejsce złożenia wniosku :

Urząd Gminy w Piaskach, ul. 6 Stycznia 1, sekretariat, Tel. 65 5719030 wew. 34.

Opłaty:

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia :

Po złożeniu wniosku przygotowuje się inwentaryzację lokalu  celem uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Następnie zleca się  rzeczoznawcy majątkowemu dokonanie wyceny lokalu. Wyceniony lokal zostaje umieszczony na wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a do nabywcy kierowane jest zawiadomienie o warunkach i terminach skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu. Podstawą zawarcia umowy notarialnej jest protokół rokowań.

Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter spraw cywilnoprawnych. Do sprzedaży nieruchomości dochodzi w drodze umowy w formie aktu notarialnego. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosku.

Podstawa prawna :

1.Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami),

2.Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz.903 ze zmianami),

3. Uchwała Rady Gminy Piaski Nr XLVI/302/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.

Tryb odwoławczy :

Wobec faktu, że sprawy zbywania nieruchomości są sprawami cywilnoprawnymi i do umowy dochodzi poprzez złożenie oświadczeń woli przez strony przed notariuszem, nie przewiduje się w tego typu sprawach trybu odwoławczego.

Inne informacje :

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości lokalowej przysługuje wszystkim najemcom lokali  legitymującym się ważnym tytułem  prawnym do lokalu.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka nieruchomościami
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-11-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-11-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.