Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » ZARZĄDZENIE NR 75/2011 Wójta Gminy Piaski z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku, ratowania dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy, prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.

ZARZĄDZENIE NR 75/2011 Wójta Gminy Piaski z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku, ratowania dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy, prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.

Numer dokumentu: 75
Rok: 2011

Na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.) oraz Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piaski w 2012 roku z zakresu organizacji i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku, ratowania dziedzictwa kulturowego związanego z terenem gminy, prowadzenia zajęć sportowych ogólnorozwojowych dla mieszkańców Gminy.

§ 2

Treść ogłoszenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta Gminy Piaski
Wiesław Glapka
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.