Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Piaskach

Rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Piaskach


Piaski, dnia 15.12.2011r.

ZP.271.12.2011

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIADziałając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póżń. zm ), Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego przedszkola w Piaskach”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „GOSBUD” Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 1
63-800 Gostyń
Cena brutto oferty: 979 387,98 zł
Uzasadnienie wyboru: oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli cena – waga kryterium 100 %, oferta otrzymała 300 pkt.

Z-CA WÓJTA GMINY PIASKI

WIESŁAW GLAPKA

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2011-12-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2011-12-15
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.