Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji »  Protokół Nr 11/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 15 grudnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 11/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 15 grudnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 11
Rok: 2011

Protokół Nr 11/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 15 grudnia 2011r. w Urzędzie
Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
4. Kierownik ZOS – Andrzej Konieczny

Na wstępie przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska przedstawiła zmianę porządku sesyjnego, szczególną uwagę zwróciła na zmianę podjęcia uchwał w sprawie:
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2011-2016
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.
- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski NR VII/42/2011r. z dnia 19 maja 2011r.
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
- regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski, korzystających z opieki zdrowotnej.

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji oświaty radny Pan Stefan Śląski.
Pan Śląski rozpoczął obrady połączonych komisji, powitał Przewodniczącą Rady Gminy, Sekretarza Gminy, Panią skarbnik oraz radnych zaproponował aby omówić poszczególne zagadnienia wg programu sesyjnego, który przedstawiła Pani Przewodnicząca Rady Gminy.

Poprosił by projekty uchwał w sprawie :

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2011-2016
- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r.
- zmian w uchwale Rady Gminy Piaski NR VII/42/2011r. z dnia 19 maja 2011r.

omówiła szczegółowo Pani Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych projektów uchwał.

- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Pan Stefan Śląski poprosił Pana Sekretarza o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Sekretarz szczegółowo omówił projekt uchwały. Poinformował także radnych, że w niedługim czasie będzie trzeba utworzyć spółkę, która zajmie się sprawami komunalnymi, remontami,gospodarką śmieciową, hydroforniami, przepompowniami ścieków i kolektorami.
Następnie Przewodnicząca Rady Pani Irena Różalska zapytała czy w gminie Piaski jest jeszcze dużo osób mających wodę na ryczałt.
Odpowiedzi udzieliła Pani Skarbnik mówiąc, że jest tych osób mało, z roku na rok coraz mniej. Wyjaśniła również radnym, że gmina nie może dopłacać do inwestycji (chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków w Gminie) ponieważ musi mieć udziały.
Następnie Pan Żalik zapytał czy nie można gospodarki ściekowej w całości przekazać do ZWiK w Gostyniu.
Pan Sekretarz odpowiedział, że można się zastanowić nad tym by utworzyć związek z Gostyniem i jako udziałowiec dopłacać do modernizacji oczyszczalni, w chwili obecnej nie ma takiej pewności, czy ZWiK w Gostyniu zechce utworzyć z nami taki związek. Swego czasu (w latach 90-tych) były prowadzone rozmowy na ten temat (za prezesury Pana Marka Szymańskiego) ale nie doszły one do skutku. Pan Sekretarz odczytał również artykuły z „Życia Gostynia” i dodał, że od stycznia będą prowadzone rozmowy z ZWiK Gostyń i będziemy dążyć do podpisania aneksu do porozumienia, który zlikwiduje paragraf dotyczący dopłat Gminy Piaski do modernizacji oczyszczalni.
Następnie Pan Grzegorz Naskręt zapytał o wymianę starych liczników na wodę.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz mówiąc, że liczniki wymieniane są sukcesywnie nawet kilkadziesiąt sztuk rocznie.
Więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

- regulaminu przyznawania i podziału środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nauczycieli emerytów, nauczycieli rencistów szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Piaski, korzystających z opieki zdrowotnej.

Pan Śląski poprosił Kierownika ZOS Pana Andrzeja Koniecznego o przedstawienie projektu uchwały.
Pan Konieczny szczegółowo omówił projekt. Następnie zaczęła się dyskusja na temat przyznawania nauczycielom środków finansowych na pomoc zdrowotną.
Po dyskusji Pan Andrzej Konieczny poinformował radnych, że gmina ma obowiązek uchwalić regulamin, który będzie obowiązywał po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Dodał, że na sesji temat ten będzie omówiony dokładnie.
Więcej pytań do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Rozpatrzenie wniosków.

Sekretarz Gminy poinformował radnych o pozwie, który wpłynął do Urzędu z Sądu Okręgowego w Poznaniu z powództwa Kongregacji Oratorium Św. Filipa Neri Głogówko przeciwko między innymi Gminy Piaski. Dodał, że w pozwie tym chodzi o zwrot gruntów (zabranych Kongregacji w latach 50-tych).
Pan Sekretarz wspomniał również o uchwale która będzie podejmowana na ostatniej sesji w tym roku w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu. Dodał, że w tej sprawie wysłano pismo do zaopiniowania projektu uchwały do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Poinformował również radnych, że wraz z Panią Skarbnik był na spotkaniu w Jarocinie w dniu 13.12.2011r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników „Zakładu Gospodarki Odpadów” Sp. z o.o. w Jarocinie, gdzie w drodze aktu notarialnego wnieśliśmy do spółki udziały wartości 112.000 zł i tym samym staliśmy się udziałowcami tej spółki.
Następnie Pan M. Wyrzykiewicz zadał pytanie odnośnie psów, które znajdują się na wysypisku.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz mówiąc, że w chwili obecnej gmina musi wyremontować kojce i utrzymywać psy gdyż w Gostyniu w schronisku i w Jarocinie naszych psów nie przyjmą z powodu braku miejsc.
Następnie Pan Stefan Śląski zapytał o budowę przedszkola.
Pan Sekretarz odpowiedział, że 21 to termin podpisania umowy i w tym dniu prawdopodobnie zaczną pracę i myśli że, fundamenty w tym roku będą zrobione.
Następnie głos zabrał Pan P. Matuszewski mówiąc, że na drogach gminnych pojawiły się znaki ograniczenia do 15 ton a sprzęt rolniczy to przekracza, nie ma przez to dojazdu do pól. Pan Matuszewski zaproponował (jeżeli byłaby taka możliwość) przyczepienia pod znakiem informacji, że nie dotyczy to dojazdu do pól czy nawet maszyn rolniczych.
Następnie radny Grzegorz Naskręt zapytał o budowę boiska.
Pan Sekretarz odpowiedział, że w tym roku nie będzie robione gdyż nie pozwala na to pogoda (temperatura).
Pan Stefan Śląski dodał, że wraz z Panem Sekretarzem był na spotkaniu Rady Sportu gdzie dyskutowano na ten temat. Poinformował radnych, że boisko do piłki nożnej na kompleksie sportowym za szkołą nie będzie pełnowymiarowe gdyż jest za mało miejsca. Będą tam natomiast bieżnia i inne urządzenia lekkoatletyczne.
Następnie Pan radny Szafranek zaproponował by na wysokości przedszkola prywatnego Państwa Pikulskich postawić pasy – miejsce dla pieszych by dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły. Poprosił również by zrobić przejście dla pieszych z osiedla do szkoły a także by na ul. Drzęczewskiej postawić znak ograniczenia prędkości do 40.
Pan Zenon Zawieja poprosił by wystosować pismo do spółdzielni mleczarskiej o zmianę samochodu wożącego mleko ponieważ ten który w chwili obecnej jeździ niszczy drogę.
Następnie wywiązała się rozmowa na temat budowy drogi do cmentarza. Pan Sekretarz poinformował, że w tym roku ze względu na temperaturę prace powoli się kończą i zaczną dopiero na wiosnę. Poinformował również radnych, że coraz częściej pojawiają się problemy z eksmisjami i mieszkaniami socjalnymi. Dodał, że w najbliższym czasie takie mieszkania będą szukane na terenie całej Gminy. Mieszkańcom, którzy mają wyrok eksmisji Gmina musi zapewnić mieszkanie socjalne a na dzień dzisiejszy ich nie posiada.
Następnie Pan radny Szafranek zaproponował by wymienić płytki wkoło fontanny gdyż woda wlewa płytki które są robią się czarne i porastają glonami.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz mówiąc, że w przyszłym roku na wiosnę będą położone nowe ciemne płytki.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący dzisiejszego posiedzenia pan Śląski podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodniczący posiedzenia
Stefan ŚląskiTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-01-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.