Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Wójta Gminy Piaski z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki, organizacji festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 Wójta Gminy Piaski z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki, organizacji festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.

Numer dokumentu: 16
Rok: 2012


ZARZĄDZENIE   NR 16/2012

Wójta Gminy Piaski

z dnia 14 lutego 2012 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku  w zakresie zorganizowania na terenie Gminy  Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do  mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki, organizacji festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek  muzyczny J. Zeidlera, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.

 

Na podstawie art. 13 w związku z art.11 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami.) oraz Uchwały Nr XI/65/2011 Rady Gminy Piaski z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok, zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Piaski w 2012 roku w zakresie zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju, organizacji imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno - sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki, organizacji festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym.

§ 2

Treść ogłoszenia konkursu ofert, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Piaski
Zenon Norman
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Sebastian Nowak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-02-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-14
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.