Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 12/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 grudnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 12/2011 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 grudnia 2011r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 12
Rok: 2012

Protokół Nr 12/2011

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 grudnia 2011r.
w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak


Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący komisji budżetowej Pan Wiesław Woźniak.
Pan Woźniak rozpoczął obrady połączonych komisji, powitał Przewodniczącą Rady Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik oraz radnych zaproponował aby omówić poszczególne zagadnienia wg programu sesyjnego.

Przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2011-2016
Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekt uchwały.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zadała pytanie czy wygasa opracowany projekt na Osiedle Marysin.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz – projekt jest jeszcze ważny do 2013r.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

Następne projekty uchwał w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2011r. oraz zmian w uchwale Rady Gminy Piaski Nr VIII/47/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.
Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak poprosił Pana Sekretarza o przedstawienie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie strefy aktywizacji gospodarczej w Grabonogu
Pan Sekretarz szczegółowo omówił projekt uchwały, poinformował radnych, że uchwała ta reguluje zwolnienia z podatku zakłady pracy powstałe na terenie strefy gospodarczej, które nie korzystały z pomocy de minimis oraz że będą to te zakłady które zatrudnią pracowników.
Następnie Pan Zawiej zapytał czy objęte są tym działki na całej długości aż do skrzyżowania - Pan Sekretarz odpowiedział, że tak.
Następnie Pan Wyrzykiewicz zapytał o wielkość działek, czy są to działki 100m czy 200m – Pan Sekretarz odpowiedział, ze działki które są przeznaczone pod strefę aktywizacji gospodarczej mają po ok. 200m długości od drogi.
Pan Szafranek zapytał czy wszystkie media doprowadzane do strefy są robione na koszt gminy - Pan Sekretarz odpowiedział, że tak oprócz gazyfikacji, które wykonała WOZG Poznań.
Więcej pytań do projektu uchwały nie było.

Kolejnym omówiony projekt dotyczył określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2012r.
Pan Sekretarz wyjaśnił i omówił projekt uchwały.
Pan Wyrzykiewicz zakomunikował, że na terenie targowiska znajduje się znak „obcym wstęp wzbroniony”
Pan Sekretarz poinformował, że znak ten postawiono po rozmowach z policją gdyż to policja zasugerowała. Popołudniami na placu targowym przebywa dużo młodzieży i nie można było zareagować. Pan Sekretarz dodał że należy to zmienić gdyż jest tam parking i kierowcy widząc ten znak nie będą chcieli tam parkować.
Pan Sekretarz powiadomił również radnych o planach zainstalowania dodatkowego monitoringu na narożniku Urzędu ( ul. 6-go Stycznia i Gwarna) by móc dokładnie „brać pod lupę” wszystkich wandali.
Więcej uwag nie było.

Następnie przewodniczący posiedzenia poprosił o przerwę by komisje mogły ustalić plan pracy komisji na 2012 rok.

Po przerwie przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak poprosił Panią Przewodniczącą o przedstawienie planu pracy Rady Gminy Piaski na rok 2012.
Radni nie wnieśli uwag.

Następnie przewodniczący komisji przedstawili plany pracy na rok 2012 komisji Rady Gminy Piaski. Dodał, że komisja budżetu ma propozycję by na wspólne posiedzenie komisji zaprosić przedstawiciela Firmy Kaczmarek aby przedstawił szkodliwość firmy na środowisko. W tym momencie zaczęła się dyskusja, w której stwierdzono że sprawa ta była już rozpatrywana i poruszanie tego jest zbyteczne. W wyniku głosowania okazało się, że za zaproszeniem Pana Kaczmarka na posiedzenie komisji jest tylko 1 radny wobec czego wniosek upadł.
Więcej uwag nie wniesiono.

Następnie Pan Jan Kędzia przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012.
Plany pracy przedstawił również Pan Stefan Śląski przewodniczący komisji oświaty a także Pan Zenon Zawieja przewodniczący komisji rolnictwa.
Radni nie wnieśli uwag.

Rozpatrzenie wniosków.

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska zaproponowała radnym by rozważyli wspólny wyjazd komisji stałych oraz czy w roku 2012 będzie organizowany występ jednej gwiazdy czy podzielić to na kilka małych imprez organizowanych na rynku.
Następnie zaczęła się dyskusja nad propozycjami Pani Ireny Różalskiej. W dyskusji poruszono także problem funduszu sołeckiego. Po dyskusji ustalono iż wyjazd wspólnych komisji się odbędzie a w sprawie imprez radni wypowiedzą się w terminie późniejszym.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący dzisiejszego posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodniczący posiedzenia
Wiesław WoźniakTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-02-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-02-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.