Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Wójt Gminy Piaski informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia : Budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym w Grabonogu na działce nr 83/6

Wójt Gminy Piaski informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia : Budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym w Grabonogu na działce nr 83/6

Numer dokumentu: -
Rok: -

 

Piaski, dnia 01.03.2012 rokuOS.6220.03.02.2012

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 189 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Piaski informuje o:
wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia :

Budowie hali produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalnym w Grabonogu na działce nr 83/6

1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek: SIMET S.A. ul. Dworcowa 21, 63-820 Piaski
2 Organem właściwym do wydania decyzji jest: Wójt Gminy Piaski,
2. Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
3. Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Piaski
4. Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tut. Urzędzie Gminy w Piaskach ul. 6 Stycznia 1 w pokoju nr 5, w godzinach urzędowania
tj.: w poniedziałki w godz. 8-16, w pozostałe dni w godz. 7.15 -15.15
- możliwości składania przez zainteresowanych wniosków i uwag odnośnie planowanego
przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj od 01marca 2012r. do 21 marca 2012r. (włącznie) w formie pisemnej, ustnej na adres podany wyżej i elektronicznej sekretariat@piaski-wlkp.pl.
5. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Piaski przed wydaniem decyzji


Wójt
Zenon NormanInformacje powiązane:

- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Roman Jakuszek
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-03-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-03-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.