Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 6/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 6/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 6
Rok: 2012

Protokół   Nr 6/2012

 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu  26 kwietnia 2012r.

w Urzędzie Gminy Piaski.

 

Obecni na posiedzeniu :

 

1. Jan Kędzia                                     - przewodniczący komisji

2. Piotr Matuszewski                         - zastępca przewodniczącego

3. Helena Sikora                                -  członek komisji

4. Elżbieta Karolczak                         - Skarbnik  Gminy

5. Wiesław Glapka                             - Sekretarz Gminy

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Przyjęcie sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2011

2. Sporządzenie wniosku  do Przewodniczącej Rady Gminy o  udzielenie absolutorium dla

    Wójta Gminy za rok 2010 - wniosek stanowi załącznik do protokółu.

3. Wolne głosy i wnioski.

 

Ad. 1 . Przyjęcie sprawozdania z  wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2011

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie      z wykonania budżetu gminy za rok 2011.

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Przedstawiła ponadto uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej          w Poznaniu z dnia 18 kwietnia 2012roku  w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu               z wykonania budżetu  wraz z informacja o stanie mienia i objaśnieniami Gminy Piaski           za 2011 rok.

Uchwała RIO stanowi załącznik do protokółu.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy              za rok 2011.

 

Ad. 2 Sporządzenie wniosku do Przewodniczącej Rady Gminy o  udzieleni absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2010 - wniosek stanowi załącznik do  protokółu.

 

Ad. 3. Wolne głosy  i wnioski.

 

Pan Sekretarz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piaski        z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy          o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokółu.

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.

 

Na tym protokół zakończono.

 Protokółowała -  Joanna Polaszyk

 

                                                                                             Przewodniczący  komisji

Jan  Kędzia

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-05-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-25
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.