Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół N r 6/2012 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 9 maja 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół N r 6/2012 posiedzenia komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i turystyki odbytego w dniu 9 maja 2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 6
Rok: 2012

Protokół   N r  6/2012

 

posiedzenia komisji  oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu

i turystyki     odbytego w dniu 9 maja  2012r. w Urzędzie Gminy Piaski.

 

Obecni na posiedzeniu:

1.         Radni wg listy obecności stanowiącej załącznik do protokółu

2.         Wójt Gminy Piaski      - Zenon Norman

3.         Sekretarz Gminy Piaski           - Wiesław Glapka

4.         Skarbnik Gminy Piaski           - Elżbieta Karolczak

5.         Kierownik GOPS w Piaskach  -Maria Ratajczak

 

Pan Stefan Śląski - przewodniczący komisji - powitał wszystkich obecnych zaproponował by w pierwszej kolejności wysłuchać omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Piaski, która przygotowała Pani Kierownik GOPS w Piaskach - Maria Ratajczak a następnie omówić wszystkie projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji. 

  

Pani Maria Ratajczak  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach  szczegółowo omówiła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Piaski, odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.

Radni nie wnieśli uwag.

 

Projekty uchwał:

 

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Skarbnik.

Przewodniczący komisji zapytał czy wyjaśniła się sprawa nie wymiarowego boiska oraz budowy „za małego” przedszkola.

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt. Poinformował radnych, że w tym roku chce utrzymać decyzję łączenia szkół tak aby była jedna szkoła w Piaskach a Szelejewo i Bodzewo było jej oddziałami. Zaproponował by w przyszłym roku gdyż Pani dyrektor przedszkola odchodzi na emeryturę połączyć przedszkole z szkołą w Piaskach. Dodał, że w tej sytuacji był by tylko jeden dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach, który wybierze osobę na zastępcę do przedszkola. Powstanie wtedy jeden zakład pracy z oddziałami- filiami.

Radni nie wnieśli uwag.

 

Projekty uchwał w sprawie:

 

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011r. Gminnej Biblioteki Publicznej  

  w Piaskach

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011r. Gminnego Ośrodka Kultury

  w Piaskach

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Karolczak, odpowiadała na pytania radnych.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności nieruchomości

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.

Radni nie wnieśli uwag.

 

- udzielenia pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Rady Gminy w Piaskach

Projekt uchwały przedstawił Pan Sekretarz.

Radni nie wnieśli uwag.

 

 

 

Wolne głosy i wnioski: 

 

Pan Sekretarz omówił wyjazd rolników do Warszawy w sprawie kopalin odkrywkowych. Spotkanie odbyło się w Sejmie, gdzie zapewniano nas iż zaproszenia do posłów i senatorów z naszego terenu były wysłane jednak nikt się nie pojawił, oprócz jednego przedstawiciela z ruchu Palikota, 

Pan Sekretarz  oznajmił, że wypowiadały się wszystkie te osoby które były przeciwne powstaniom kopalni odkrywkowych oraz iż na spotkaniu obecny był były  prezes PAK, który chciał przedstawić swój punkt widzenia- braku energii w kraju. Poinformował również o tym, że problem stanowią sami mieszkańcy, rolnicy gdyż jedni protestują, inni zaś nie – to rolnicy którym zapłacono za odwierty.

 

Następnie Pan Sekretarz przedstawił sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk                                         

Przewodniczący Komisji

                                                                                              Stefan Śląski

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.