Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Numer dokumentu: -
Rok: 2012

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Piaski ogłasza konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
I. Cel konsultacji.
Celem konsultacji jest zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.
II. Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
III. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
1. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 5 października 2012 r.
2. Termin zakończenia konsultacji ustala się na 12 października 2012 r.
IV. Forma konsultacji.
1. Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok zostanie na 8 dni zostanie udostępniony na stronie internetowej www.piaski-wlkp.pl , Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piaski.
2. Uwagi i propozycje do projektu Rocznego Programu Współpracy można zgłaszać w czasie trwania konsultacji poprzez:
1) - przesłanie propozycji zmian na adres s.nowak@piaski-wlkp.pl
2) - złożenie propozycji zmian w sekretariacie Urzędu Gminy Piaski, ul. 6 Stycznia 1
IV. Zasięg terytorialny konsultacji.
Zasięgiem terytorialnym objętym przedmiotem konsultacji jest teren Gminy Piaski.

Załączniki:

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Projekt programu
Formularz konsultacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-10-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.