Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Budowa drogi gminnej – przedłużenia ulicy Czereśniowej od granicy gminy do drogi powiatowej

Budowa drogi gminnej – przedłużenia ulicy Czereśniowej od granicy gminy do drogi powiatowej


Piaski, dnia 12.10.2012r.

ZP.271.02.2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Budowę drogi gminnej – przedłużenia ulicy Czereśniowej od granicy gminy do drogi powiatowej”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

PUB BRUKPOL S.C., STRZELCE WIELKIE 81c, 63-820 PIASKI

Cena brutto oferty: 241 427,56 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena jednostkowa brutto za km - waga kryterium 100%. Oferta otrzymała 300,00 pkt

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.