Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 15/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 18 lipca 2012r. w Gminny Ośrodku Kultury w Piaskach.

Protokół Nr 15/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 18 lipca 2012r. w Gminny Ośrodku Kultury w Piaskach.

Numer protokołu: 15
Rok: 2012

Protokół Nr 15/2012

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 18 lipca 2012r.
w Gminny Ośrodku Kultury w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:


1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy - Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak


Przewodnicząca Rady Gminy Pani Irena Różalska, powitała Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Panią Skarbnik, Radnych. Poinformowała o zmianie porządku obrad na sesji.

1.Otwarcie obrad, powitanie, stwierdzenie kworum.
2.Informacja na temat porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Gminy Piaski.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Piaski.
6. Sprawozdania przewodniczących komisji.
7. PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE:
- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.
- sprostowania błędu w Uchwale Nr XX/112/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących
własności Gminy Piaski.
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godurowo
- zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie
8. Zapytania, wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad

Następnie poprosiła Panią Skarbnik o omówienie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r.
- sprostowania błędu w Uchwale Nr XX/112/2012 z dnia 12 czerwca 2012r.
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących
własności Gminy Piaski.
Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekty, odpowiadała na pytania Radnych.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.
Uwag nie wniesiono.

- zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Godurowo
- zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Strzelce Wielkie
Projekty uchwał omówił Pan Wójt.
Następnie wywiązała się dyskusja na temat Planów Odnowy Miejscowości. Radni pytali, jakie środki gmina przekaże na ten cel.
Pan Wójt wyjaśnił, że POM należy traktować jako kierunki rozwoju danej miejscowości. Dodał, że POM-y są na ubieganie się o środki unijne. Pan Wójt poinformował, że środki unijne pokrywają część inwestycji, pozostałe środki musi wyłożyć wnioskodawca.

Wolne głosy i wnioski.


Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o modernizację drogi na osiedlu w Marysinie.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując że w przyszłym roku wychodzi pozwolenie na budowę i trzeba zaplanować.

Przewodnicząca Rady zapytała również o przystanek PKS koło GS.
Pan Wójt odpowiedział, iż zastanawiał się czy obok GS postawić przystanek, gdyż dokładnie w tym miejscu zrobimy budkę dla pijaków. Pan Wójt poinformował, że jeżeli będą naciski mieszkańców to przystanek będzie postawiony.

Następnie Radny Jan Kędzia zapytał, czy w tym roku będą łatane dziur na drogach.
Pan Wójt odpowiedział, że pracownik Gminy, Pan Witold Furmaniak, objechał wszystkie drogi w gminie i oznaczał dziury w drogach, pieniędzy wystarczyło tylko na zrobienie drogi w Strzelcach Małych i Smogorzewie, część w Grabonogu i w Piaskach na ul. Drzęczewskiej, w tym roku nic więcej nie zostanie zrobione.

Pan Piotr Matuszewski poinformował, że droga od Strzelec Wielkich do Grabonoga na skrzyżowaniu powstaje garb na drodze. Poprosił by zepchnąć to na pobocze oraz by pod znakiem 15 ton (droga od cmentarz Strzelce Wielkie na Grabonóg) umieścić - nie dotyczy pojazdu do pól.

Pan Wiesław Woźniak zapytał, czy gmina dysponuje gruzem.
Pan Wójt poinformował, że jest gruz na Strażaku pokruszony, przeznaczony na drogę do cmentarza.


Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena RóżalskaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-10-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-10-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.