Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » „Przebudowa i remont nawierzchni drogi dojazdowej w Szelejewie Drugim, gm. Piaski położonej na działkach oznaczonych numerami 140/11 i 140/111”

„Przebudowa i remont nawierzchni drogi dojazdowej w Szelejewie Drugim, gm. Piaski położonej na działkach oznaczonych numerami 140/11 i 140/111”


Piaski, dnia 25.10.2012r.

ZP.271.03.2012

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Przebudowę i remont nawierzchni drogi dojazdowej w Szelejewie Drugim, gm. Piaski położonej na działkach oznaczonych numerami 140/11 i 140/111”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Leszczyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.,
ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno
Cena brutto oferty: 146 409,35 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena jednostkowa brutto za km - waga kryterium 100%. Oferta otrzymała 300,00 pkt

Z-CA WÓJTA GMINY PIASKI

WIESŁAW GLAPKA

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2012-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.