Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 18/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 21 listopada 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 18/2012 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 21 listopada 2012r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 18
Rok: 2012

Protokół  Nr  18/2012

 

ze  wspólnego  posiedzenia radnych w dniu 21 listopada 2012r.

w  Urzędzie Gminy w Piaskach.

 

 Obecni na posiedzeniu:

 

  1. Radni wg listy obecności
  2. Wójt Gminy – Zenon Norman
  3. Sekretarz Gminy  - Wiesław Glapka
  4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

 

Przewodniczący komisji budżetu Pan Wiesław Woźniak, powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu komisji, poinformował, że na dzisiejszym  posiedzeniu będą omawiane projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji.

 

Pan Wiesław Wożniak poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwał w sprawie:

 

- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2012 - 2016

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2012r,

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski.

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekty uchwał, odpowiadała na pytania Radnych.

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

 

- sprawie  udzielenia pomocy finansowej w 2013 roku dla Powiatu Gostyńskiego.

Przy omawiani projektu uchwały wywiązała się burzliwa dyskusja nad celowością pomocy finansowej dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 4093P Grabonóg Piaski- wieś Grabonóg.

Radni uznali, że jest wiele inwestycji do zrobienia na drogach gminnych.

Głosy Radnych podzielone były po równo, 7 opowiedziało się za dofinansowaniem i 7 przeciw.

 

Następnie przystąpiono do omawiania uchwał podatkowych:

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013r.,

- obniżenia średniej ceny skupu żyta za 1 dt przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na 2013r. na obszarze Gminy Piaski,

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013r.,

- określenie dziennej stawki opłaty targowej na 2013r.,

- zwolnień w podatku od nieruchomości,

Pan Wójt poinformował, że GUS podał stopień inflacji 4%. Projekt budżetu jest również przygotowany na bazie inflacji – 4%, wszystkie proponowane stawki podatkowe są podniesione o stopień inflacji.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że we wszystkich projektach podatki podniesione są o stopień inflacji aby było sprawiedliwie, by każdy podatnik poniósł konsekwencje wzrostu.

Pan Radny Szafranek powiedział, że  również jest  za podniesieniem wszystkich podatków o stopień inflacji. Dodał, że to będzie najbardziej sprawiedliwe. Za podniesieniem podatku o stopień inflacji był również Pan Naskręt. Pan Śląski i Pani Sikora.

 

Pan Matuszewski podał propozycje by podnieś podatek o 1,00 zł.

 

Pan Wójt poinformował, że inne gminy podniosły podatek rolny o 10%. Dodał, że jeżeli podatek nie będzie podniesiony o stopień inflacji to trzeba będzie zrezygnować i niektórych inwestycji zaplanowanych w budżecie. Projekt budżetu oparty został o podniesienie podatku o stopień inflacji – 4%. Robimy to minimum, które mamy zrobić.

Pan Matuszewski poinformował, ze w zeszłym roku też był projekt budżetu oparty o podatek w kwocie 60,00 zł., uchwalono 55,00zł i nic się nie stało.

Pan Wójt wyjaśnił, że otrzymaliśmy bardzo duże dofinansowanie z Unii, a w roku 2013 oprócz drogi oraz na „strefie przemysłowej” w Podrzeczu (remont świetlicy) na nic innego nie możemy liczyć z środków unijnych.

 

Pani Skarbnik poinformowała, że jeżeli zostaną podatki tak jak w roku ubiegłym to 500 tys. zł trzeba będzie zdjąć z budżetu.

 

Następnie wywiązała się dyskusja na temat cen podatków. Po burzliwej dyskusji  przedstawiono trzy propozycje stawek za podatek rolny:

- 55,00 zł; 56,00 zł, 57,00zł.

Przeprowadzono głosowanie za proponowanymi stawkami.

- za stawką  55,00 zł  było 2 radnych

- za stawką 56,00 zł   było 3 radnych

- za stawką 57, 00 zł  było 9 radnych.

 

- określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na dofinansowanie instalacji przydomowych oczyszczalni dla budynków mieszkalnych na terenie Gminy Piaski,

Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz. Poinformował Radnych dofinansowanie przydomowych oczyszczalni odbywać się będzie w dwóch terminach,  wnioski będą składane do 30.04.2012r. Dofinansowanie dotyczy tylko oczyszczalni, które będą zakładane w 2013r.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski od Powiatu Gostyńskiego zadań związanych z

 zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013, położonych w granicach administracyjnych gminy.

Projekt uchwały omówił Pan Sekretarz.

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

 

Wolne glosy i wnioski.

 

Przewodniczący posiedzenia odczytał pismo z Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu dotyczący: Apel wielkopolskich rolników do Bronisława Komorowskiego – prezydenta RP, Donalda Tuska – Prezesa Rady Ministrów, Stanisława Kalemby – Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie obrony budżetu na Wspólną Politykę Rolną i funduszy na rozwój obszarów wiejskich ma lata 2012-2020.

Radni nie podjęli dyskusji.

 

Następnie Pan W. Woźniak odczytał pismo dotyczące działań skutków alkoholizmu na terenie miejscowości Piaski skierowane od Pani Danuty Rysz, ul. Drzęczewska 3c, 63-820 Piaski.

Radni nie podjęli dyskusji.

 

Następnie Pan Jan Żalik poprosił odsypanie drogi z Piasków do Taniecznicy gruzem.

Pan Sekretarz odpowiedział, że gruz kruszyć będzie inna firma niż do tej pory, będzie zlecone i na bieżąco będzie kruszony i rozwożony.

 

Pan Konrad Szafranek poinformował, że na ścieżce rowerowej są zapadłości, dziury. Poprosił by nawieź tłucznia i ubić ścieżkę w lesie. Pan Szafranek poinformował, że jest środek, który się spryskuje i zasypuje żwirem, taka droga jest mocno utwardzona i wystarcza na lata. Pan Szafranek poprosił, również o wycięcie krzewów między drogą a poboczem gdyż nie ma oświetlenia, widoczność jest ograniczona.       

Pan Sekretarz odpowiedział, że iż nie ma dofinansowania na oświetlenie ścieżek rowerowych.

 

Pan Szafranek zwrócił uwag, że na Orliku w nocy świecą się wszystkie lampy. Zaproponował, by włączone były tylko lampy w narożnikach.

Pan Sekretarz odpowiedział, że sprawę wyjaśni i jak będzie możliwość wyłączenia to zostaną tylko te, które będą niezbędne.

 

Pan Wiesław Woźniak nawołał wszystkich radnych do przeanalizowania stawek podatkowych by na sesji dobrze zagłosować.

 

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego przewodniczący  posiedzenia Pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Joanna Polaszyk

     Przewodniczący posiedzenia

                                                                                                          Wiesław Woźniak

 

 

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-01-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-07
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.