Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała nr XI/56/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 2003 r.

Uchwała nr XI/56/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 2003 r.


  

Załącznik  Nr  4  do  protokółu

11  sesji  Rady  Gminy Piaski

           

                                      

                                   

                                               U C H W A ł A   N R  XI/56/2003

 

                                    Rady Gminy Piaski z dnia  29 października  2003r.

 

 

w sprawie :    zmian budżetu i zmian w budżecie  gminy na 2003 rok.

 

                 

                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j.  Dz.U. z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami / oraz art.109 i art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych / t.j. Dz. U. Nr 15  poz. 148  ze zmianami / RADA  GMINY  PIASKI    u c h w a l a,   co następuje :

 

 

                                                                §  1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę                      -       35.386,- zł.

    jak w załączniku  Nr 1

2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą                     -      12.771.024- zł. 

                                                                 §  2

1. Zwiększa   się  planowane wydatki budżetu gminy o kwotę            -       35.386,-

    jak w załączniku  Nr 2

2. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą                    12.771.024,-

 

                                                                 §  3

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Piaski.

 

                                                                 §  4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                 Rady Gminy Piaski

 

                                                                                   Irena Różalska

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2003-10-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.