Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Zarządzenie Nr 14 /W /2013 Wójta Gminy Piaski z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2012r.

Zarządzenie Nr 14 /W /2013 Wójta Gminy Piaski z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2012r.


Zarządzenie Nr 14 /W /2013
Wójta Gminy Piaski
z dnia 25 marca 2013 r.w sprawie : przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2012r.


Na podstawie art.30 ust. 1, 2 pkt 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art.267 ust. 1 , 2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami)

zarządzam , co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2012r. sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do 31 marca 2013r.
- Radzie Gminy w Piaskach,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Piaski
Zenon Norman

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-03-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.