Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Baza strefy militarnej – adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze

Baza strefy militarnej – adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze


Piaski, dnia 19.04.2013r.

ZP.271.01.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
Baza strefy militarnej – adaptacja i remont budynku świetlicy w miejscowości Podrzecze” za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Budowlany „Jan-Bud” Janusz Piskorski
Zalesie Wielkie 63
63-740 Kobylin
Cena brutto oferty: 161 898,84 zł


Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena jednostkowa brutto za km - waga kryterium 100%. Oferta otrzymała 300,00 pkt

WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-04-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-19
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.