Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2013 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 25 marca 2013 roku.

Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2013 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 25 marca 2013 roku.

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

Piaski; 26. 04.2013r.


Lista podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2013 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu Gminy Piaski w otwartym konkursie ogłoszonym w dniu 25 marca 2013 roku.


Wójt Gminy Piaski podaje do publicznej wiadomości listę podmiotów ubiegających się o dotację na realizację w 2013 roku zadań publicznych wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z Budżetu Gminy Piaski zgodnie z „Rocznym programem współpracy Gminy Piaski w 2013 roku z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego”.


W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej


Na zadanie:
Zorganizowanie na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżanie historii naszego kraju.


Tytuł projektu:

VI Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „STREFA MILITARNA 2013”


Wysokość środków: 8000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie „Historia Militaris” ul. Strzelecka 9, 63-800 Gostyń


W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Wspierania kultury fizycznej

Na zadanie:

Organizacja imprezy lub cyklu imprez rekreacyjno- sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie lekkiej atletyki


Tytuł projektu:
30 Jubileuszowy Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego


Wysokość środków: 10 000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, Grabonóg 63, 63-820 PiaskiW ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Na zadanie:

Organizacja festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek muzyczny J. Zeidlera.


Tytuł projektu:

Organizacja VIII Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2013


Wysokość środków: 8000 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera, Święta Góra Głogówko 1, 63-800 Gostyń

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Wypoczynku dzieci i młodzieży

Na zadanie:

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Tytuł projektu:
Organizowanie wypoczynku letniego (w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym.

Wysokość środków: 19 100 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Stowarzyszenie DZIECKO, ul. Bojanowskiego 14 a, 63-800 Gostyń

W ZAKRESIE DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO

Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Na zadanie:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym,

Tytuł projektu:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii, przemocy w rodzinie oraz patologiom społecznym

Wysokość środków: 3100 zł

Podmiot ubiegający się o dotację:
Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Marysin 1, 63-820 Piaski

Wójt Gminy Piaski

Zenon NormanInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.