Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30.06.2004 r.

Uchwała Nr XVI/84/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30.06.2004 r.


Załącznik Nr 4 do protokółu 
16 sesji Rady Gminy Piaski

UCHWAŁA NR XVI/84/2004
Rady Gminy Piaski z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie :  zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2004 r.
                 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/   RADA  GMINY  PIASKI   u c h w a l a, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę - 242.293,- zł.
   jak w załączniku Nr 1
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 13.920.610,- zł.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę - 242.293,-  zł.
   jak w załączniku Nr 2
2. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą - 13.796.928,- zł.

§ 3

Wydatki majątkowe po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                             Irena Różalska
                                                                    

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.