Strona główna » Dokumenty » INFORMACJE » Komunikaty i ogłoszenia » Wójt Gminy Piaski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: budowie obory na 280 krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosu na kiszonki, rozbudowie płyty obornikowej oraz rozbiórce wiaty na słomę na terenie gospodarstwa rolnego w Strzelcach Wielkich

Wójt Gminy Piaski informuje o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: budowie obory na 280 krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosu na kiszonki, rozbudowie płyty obornikowej oraz rozbiórce wiaty na słomę na terenie gospodarstwa rolnego w Strzelcach Wielkich

Numer dokumentu: *
Rok: 2013

 

Piaski, dn. 25.04.2013 roku

OS.6220.03.02.2013

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Piaski informuje o: wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia :

budowie obory na 280 krów wraz z infrastrukturą towarzyszącą, silosu na kiszonki, rozbudowie płyty obornikowej oraz rozbiórce wiaty na słomę na terenie gospodarstwa rolnego w Strzelcach Wielkich 34 gm. Piaski (dz. 127/1)


1. Postępowanie prowadzone jest na wniosek: Gabriela i Mieczysław Baszyńscy, zam. Strzelce Wielkie 34, 63-820 Piaski.
2. Organem właściwym do wydania decyzji jest: Wójt Gminy Piaski.
3. Organami właściwymi do dokonania uzgodnienia w sprawie przed wydaniem decyzji są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu.
4. Informacje o wniosku i raporcie umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Urząd Gminy Piaski.
5. Informuje się o:
- możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tut. Urzędzie Gminy
Piaski, ul. 6 Stycznia 1 w pokoju nr 5 tel. 065 5719-030 w godzinach pracy Urzędu
tj.: w poniedziałki w godz. 800-1600, w pozostałe dni w godz. 715-1515
- możliwości składania przez zainteresowanych wniosków i uwag odnośnie planowanego
przedsięwzięcia. Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia tj. od dnia 25.04.2013 r. Do 15.05.2013 r. (włącznie) w formie pisemnej, ustnej na adres podany wyżej i elektronicznej sekretariat@piaski-wlkp.pl
6. Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Piaski przed wydaniem decyzji.

WÓJT
ZENON NORMAN

Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Komunikaty i ogłoszenia
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-04-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-26
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.