Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 marca 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 8
Rok: 2013

        Protokół Nr  8/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu  12 marca 2013r.
                                           w Urzędzie Gminy Piaski.


Obecni na posiedzeniu :
1. Jan Kędzia - przewodniczący komisji
2. Piotr Matuszewski - zastępca przewodniczącego
3. Helena Sikora - członek komisji
4. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
5. Irena Różalska - Przewodnicząca Rady Gminy
5. Zenon Norman - Wójt Gminy
6. Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy

Temat posiedzenia: Kontrola kosztów eksploatacji energii elektrycznej i gazu w jednostkach podległych Urzędowi Gminy Piaski oraz kontrola podziału środków finansowych na kluby sportowe.

Przewodniczący komisji Rewizyjnej, Pan Jan Kędzia poprosił Panią Skarbik o przedstawienie kosztów eksploatacji energii elektrycznej i gazu w jednostkach podległych Urzędowi Gminy Piaski.
Pani Skarbnik szczegółowo omówiła wszystkie wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu za 2012 rok w jednostkach podległych Urzędowi Gminy Piaski.
Komisja nie wniosła uwag.
Ponadto na posiedzeniu komisji omówiono szczegółowo zaległości pozostałe do zapłaty na koniec 2012 roku. Pani Skarbnik poinformowała, że:
- za wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 58 331,40 zł.
- gospodarka mieszkaniowa - 18 173,93 zł
- dochody osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem – 636 662,02 zł
- oświata i wychowanie – 5,48 zł
- pomoc społeczna - 16 375, 83 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 087,09 zł
Następnie Pani Skarbnik omówiła zmiany w palnie dochodów na programy finansowane.
Poinformowała, że środki otrzymane na realizację programu na koniec 2012r. wyniosły – 2 514 410,70 zł.
W tym:
- środki z budżetu krajowego 175 513,98 zł
- środki z budżetu UE – 2 351 792,22 zł
Programy, które wykonano to budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Podrzecze – Grabonóg, modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Podrzecze, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabonogu oraz budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo – rekreacyjnego.
Programy miękkie wykonane z
- Program nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich YOUNGSTER PLUS, Akademia Równych Szans POKL, szkoły podstawowe i gimnazjalne w gminie Piaski kuźnią wielkopolskich kadr oraz Einstein na starcie POKL.
Pani Skarbnik przedstawiła również zmiany w planie wydatków.
Poinformowała, że wydatki na realizację programu na koniec 2012r. wyniosły 2 930 628,05 zł
W tym:
- wydatki z budżetu krajowego – 1 425 924,83 zł
- wydatki z budżetu UE – 1 504 703,22 zł.
Środki przeznaczono na programy wymienione wcześniej.
Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych zaległości, zmian w planie dochodów oraz wydatkowaniu .
Następnie omówiono podział środków finansowych na kluby sportowe.
Pani Skarbnik przedstawiła podział środków na dotacje w roku 2013 :
- Saturn – 8 000,00 zł
- Korona Piaski– 46 000,00 zł
- Bodzewo - 13 000,00 zł
- Wielkopolanka – 29 000,00 zł
- Bodzewo – 1000,00 zł
Pani Skarbnik przedstawiła również środki przeznaczone na:
- Historia Militaris – 8000, 00 zł
- Bieg im. E. Bojanowskiego – 10 000,00 zł
Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionego podziału środków finansowych na 2013r.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała : J. Polaszyk


Przewodniczący komisji
Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-03-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.