Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 9/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Protokół Nr 9/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 kwietnia 2013r. w Urzędzie Gminy Piaski.

Numer protokołu: 9
Rok: 2013

         Protokół Nr 9/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 24 kwietnia 2013r.
                                         w Urzędzie Gminy Piaski.

Obecni na posiedzeniu :
1. Jan Kędzia - przewodniczący komisji
2. Piotr Matuszewski - zastępca przewodniczącego
3. Helena Sikora - członek komisji
4. Elżbieta Karolczak - Skarbnik Gminy
5. Wiesław Glapka - Sekretarz Gminy

Temat posiedzenia:
1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2012
2. Sporządzenie wniosku do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla
Wójta Gminy za rok 2012 - wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 1 . Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2012

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła bardzo szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2012.
Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.
Pani Skarbnik zapoznała Komisję z uchwałą Nr SO-0954/22/10/Ln/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 11 kwietnia 2013 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2012.
Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Piaski za rok 2012.

Ad. 2 Sporządzenie wniosku do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy za 2012 rok - wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała - Joanna Polaszyk

Przewodniczący komisji
Jan Kędzia
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-04-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.