Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 8/2013 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 15 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Piaski

Protokół Nr 8/2013 posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 15 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy Piaski

Numer protokołu: 8
Rok: 2013

Protokół Nr 8/2013

posiedzenia komisji rolnictwa, budownictwa, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska odbytego w dniu 15 marca 2013 roku w Urzędzie Gminy PiaskiObecni na posiedzeniu :

1. Radni – wg listy obecności
2. Wójt Gminy - Zenon Norman
3. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska

Temat posiedzenia : Grunty rolne, szkolne i sołeckie w zasobie Gminy Piaski przygotowanie do zamiany lub sprzedaży.

Obrady posiedzenia otworzył przewodniczący Pan Zenon Zawieja – powitał Wójta Gminy, Przewodniczącą Rady Gminy i członków komisji. Poprosił Pana Wójta o szczegółowe przedstawienie gruntów.

Pan Wójt poinformował, że żaden rolnik nie chce zamiany gruntów dlatego grunty, które gmina ma w swoim zasobie będą sprzedawane tylko i wyłącznie w drodze przetargu. Pieniądze pozyskane z sprzedaży przeznaczone zostaną na wykup gruntu na strefie przemysłowej w Grabonogu. Pan Wójt omówił sprawę dotyczącą strefy przemysłowej. Powiadomił komisję o spotkaniu z przedstawicielami Strefy Wałbrzyskiej. Dodał, iż aby przystąpić do Strefy Wałbrzyskiej Gmina musi być właścicielem co najmniej 2 ha gruntu. W takiej sytuacji Strefa Wałbrzyska zajmie się przyciąganiem inwestorów, ogłaszaniem przetargów. Przedsiębiorcy sami nie przyjdą, nie będą wykupywać gruntu od rolników. Pan Wójt poinformował, że SIMET przygotowuje dokumentację na budowę kolejnej hali, ponieważ nie są w stanie spełnić jako przedsiębiorstwo bardzo wygórowanych warunków w tym względzie, szczególnie dotyczących zwiększenia zatrudnienia i wartości nowej inwestycji.

Pan Wójt przedstawił – inne grunty rolne w zasobie Gminy Piaski (wykaz gruntów stanowi załącznik do protokołu).

Komisja szczegółowo omawiała każdą pozycje z wykazu:
- poz. nr 1 Grabonóg, Taniecznica – komisja uznała, że grunty należy sprzedać w drodze przetargu
- poz. nr 2 Lipie - komisja uznała, że grunty należy sprzedać w drodze przetargu,
- poz. nr 3 Michałowo - komisja uznała, że grunty należy sprzedać w drodze przetargu,
- poz. nr 4 Piaski - komisja uznała, iż należy wypowiedzieć umowy i przygotować grunty do sprzedać w drodze przetargu,
- poz. nr 5 Strzelce Wielkie:
- działka nr 566/2 - komisja uznała, że należy wypowiedzieć umowę i sprzedać grunty w drodze przetargu
- działka nr 198 – komisja uznała, że grunt zostanie przekazany pod zabudowę mieszkaniową,
- działka nr 172 – po burzliwej dyskusji komisja uznała, że grunt należy sprzedać jako grunt rolny,
- poz. nr 6 Szelejewo (Józefowo) – komisja uznała, że należy rozpatrzeć możliwość utworzenia działki ( jest to staw, który należy zasypać). Pan Wójt poprosił by zawiadomić sołtysa i Radę Sołecką by poinformowali mieszkańców o zasypaniu stawu.

Następnie omówiono grunty szkolne znajdujące się w dzierżawie, analizowano każdą pozycje (wykaz gruntów stanowi załącznik do protokołu).

- poz. nr 1 Bodzewo – grunt koło Leciejewa - komisja uznała, że grunt należy sprzedać w drodze przetargu jako grunt rolny,
- poz. nr 2 Drzęczewo – komisja uznała, że grunt należy przygotować do sprzedaży,
- poz. nr 3 Michałowo – komisja uznała, że grunt nadal pozostaje w dzierżawie (nie ma możliwości sprzedaży),
- poz. 4 Podrzecze - komisja uznała, że grunt nadal pozostaje w dzierżawie (nie ma możliwości sprzedaży),
- poz. 5 Rębowo – komisja uznała, że grunt nadal pozostaje w dzierżawie (nie ma możliwości sprzedaży),
- poz. 6 Szelejewo - komisja uznała, że grunt nadal pozostaje w dzierżawie (nie ma możliwości sprzedaży).

Następnie komisja omówiła szczegółowo Grunty Sołeckie dzierżawione przez Sołtysów w poszczególnych wsiach.(wykaz gruntów stanowi załącznik do protokołu).

Pan Wójt odczytał powierzchnie gruntów dzierżawioną przez sołtysów w poszczególnych miejscowościach.
Podczas dyskusji Pan Zenon Zawieja zaproponował by każdy sołtys otrzymał ok. 1 ha gruntu a za pozostały naliczyć większą kwotę za dzierżawę (chodzi o miejscowości Michałowo, Rębowo, Strzelce Małe).
Przewodniczący komisji poprosił Panią Reginę Karolewicz aby na wspólne posiedzenie komisji (tj. 19.03.2013r.) sprawdziła czy jest możliwość podzielenia gruntu tak aby każdy sołtys miał ok. 1ha (czyli płacił podatek i czynsz) a za pozostały grunt naliczyć inna stawkę – dzierżawy.
Po burzliwych dyskusjach komisja stwierdziła, że jeżeli nie będzie można rozdzielić gruntu pozostaną tak jak do tej pory.

Więcej dyskusji nie podjęto.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk


Przewodniczący komisji
Zenon Zawieja
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-03-15
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-05-17
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.