Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XVIII/101/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 22.10.2004 r.

Uchwała Nr XVIII/101/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 22.10.2004 r.


Załącznik Nr 4 do protokółu 
18 sesji Rady Gminy Piaski

 

UCHWAŁA NR XVIII/101/2004
Rady Gminy Piaski z dnia 22 października 2004 r.

 

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie  gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/ RADA  GMINY  PIASKI  uchwala, co następuje :

§ 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę -  16.350 zł.
   jak w załączniku  nr 1
2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -  13.967.743 zł.

§ 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę -  16.350 zł.
   jak w załączniku  nr 2
2. Planowane wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą -  13.844.061 zł.

§ 3

Wydatki majątkowe po zmianach określa zał. nr 3

§ 4

Ustala się limity  wydatków na wieloletni program inwestycyjny jak w załączniku nr 4.

                § 5             

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                              Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                         Irena Różalska


                                                                    

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2004-10-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.