Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 24/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 maja 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.

Protokół Nr 24/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 maja 2013r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.

Numer protokołu: 24
Rok: 2013

Protokół Nr 24/2013

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 29 maja 2013r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak
4. Inspektor ds. Promocji – Sebastian Nowak


Przewodnicząca Rady Gminy powitała wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu komisji. Poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie uchwały w sprawie zamian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2013r.
Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła w/w projekt uchwały. Odpowiadała na pytania radnych.
Uwag nie wniesiono.

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Wójt Gminy Piaski przedłożył Radzie dodatkowy projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce Małe z dnia 23.04.2013r. w sprawie ostatecznego uregulowania przejezdności gruntowej drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 202, jednak ze względu na to, że jest to sesja absolutoryjna zaproponowała by w/w uchwałę podjąć na najbliższej sesji Rady Gminy.
Za propozycją Przewodniczącej Rady Gminy głosowało 15 radnych.
Pani Irena Różalska poprosiła Pana Sebastiana Nowaka o przedstawienie spraw zawiązanych z uroczystościami 200 urodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.
Pan Sebastian Nowak zaproponował by na 200 rocznicę urodzin błogosławionego Edmunda Bojanowskiego postawić pomnik w formie ławki (I propozycja sam E. Bojanowski, II propozycja E. Bojanowskim z dziećmi) . Szczegółowo omówił proces oraz koszty tej inwestycji. Odpowiadał na pytania radnych.
Radni zdecydowali aby był to pomnik I propozycji - ławka z samym Edmundem Bojanowskim.

Dyskusji nie podjęto wobec czego Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska podziękowała za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk

Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Różalska

 Typ dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-06-28
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.