Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XXIII/131/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2005 r.

Uchwała Nr XXIII/131/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2005 r.


Zał. nr 5 do protokółu 
23 sesji Rady Gminy Piaski

 

UCHWAŁA NR XXIII/131/2005
Rady Gminy Piaski z dnia 27 stycznia 2005r.

w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/  RADA  GMINY  PIASKI uchwala, co następuje :

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 494.233,00 jak w zał. nr 1
      2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 13.862.354,00

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 494.233,00 zł jak w zał. nr 2
      2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 16.523.848,00

§ 3.   Wydatki majątkowe po zmianach określa zał. nr 3

§ 4.   Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Piaski.

§ 5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                  Irena Różalska

 

                                                                    

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.