Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XXIV/135/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXIV/135/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005 r.


Zał. nr 4 do protokółu 
24 sesji Rady Gminy Piaski

 

UCHWAŁA NR XXIV/135/2005
Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005r.

w sprawie : zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4,art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/   RADA  GMINY  PIASKI uchwala, co następuje :

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 10.700,00 jak w zał. nr 1
      2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 13.873.054,00

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 10.700,00 zł jak w zał. nr 2
      2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 16.564.548,00

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi  Gminy Piaski.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                                 Zastępca Przewodniczącego
                                                                                                                            Rady Gminy

                                                                                                                      Władysław Polaszek

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-02-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.