Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XXV/150/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 31 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXV/150/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 31 marca 2005 r.


Zał. Nr 4 do protokółu 
25 sesji Rady Gminy

 

UCHWAŁA NR XXV/150/2005
Rady Gminy Piaski z dnia  31 marca  2005r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami/ RADA GMINY PIASKI  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 146.724,00 jak w zał. nr 1
      2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.019.778,00

§ 2.1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 146.724,00 jak w zał. nr 2
      2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 16.711.272,00

§ 3. Zestawienie przychodów i rozchodów  budżetu Gminy Piaski określa zał. nr 3

§ 4. Wydatki majątkowe po zmianach określa zał. nr 4

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                    Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                               Irena Różalska

 


 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-03-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.