Strona główna » Dokumenty » RADA GMINY » Protokoły komisji » Protokół Nr 25/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 czerwca 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Protokół Nr 25/2013 ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 czerwca 2013r. w Urzędzie Gminy w Piaskach.

Numer protokołu: 25
Rok: 2013

Protokół Nr 25/2013

ze wspólnego posiedzenia radnych w dniu 25 czerwca 2013r.
w Urzędzie Gminy w Piaskach.


Obecni na posiedzeniu:

1. Radni wg listy obecności
2. Wójt Gminy – Zenon Norman
3. Sekretarz Gminy – Wiesław Glapka
4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak

Przewodniczący komisji rolnictwa Pan Zenon Zawieja powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu radnych. Poinformował, że dzisiejsze posiedzenie składać się będzie z dwóch części: pierwsza - wyjazd w teren, druga – omówienie projektów uchwał podejmowanych na najbliższej sesji.

Następnie radni udali się do Strzelec Małych, celem zobaczenia przejezdności gruntowej drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 202 oraz świetlicy wiejskiej w Strzelcach Małych. .

Po powrocie przewodniczący posiedzenia Pan Zenon Zawieja poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwał w sprawie:
- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2013r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Piaski na lata 2013 – 2017,
- uchylenia Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXVIII/167/2013 z dnia 26 lutego 2013r.,
- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego,
- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Piaski,

Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła każdą uchwałę, odpowiadała na pytania Radnych.
Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.

- zmiany w statucie Gminy Piaski,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.
Uwag do projektu nie wniesiono.

- uchylenia Uchwały nr 2/2013 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Strzelce Małe z dnia 23.04.2013r. w sprawie ostatecznego uregulowania przejezdności gruntowej drogi gminnej, oznaczonej jako działka nr 202,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Wójt.
Uwag do projektu nie wniesiono.

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

- określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,
Pan Sekretarz zaproponował by w/w uchwałę podjąć w terminie późniejszym.
Wszyscy Radni byli za propozycją Pana Sekretarza.

- sprawienia pogrzebu przez Gminę,
Projekt uchwały szczegółowo omówił Pan Sekretarz.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.

-uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piaski
Projekt uchwały szczegółowo omówił Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach, Pan Andrzej Konieczny.
Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.


Wolne głosy i wnioski.

Radny Wiesław Woźniak przypomniał o nr kierunkowych do posesji w Smogorzewie oraz naprawie drogi gminnej w Smogorzewie (w kierunku od rzeźni do hydroforni). Zaproponował by przed kolejnym planowaniem wydatków wziąć pod uwagę w/w drogę. Poinformował również, iż udało mu się zaprosić finalistę programu X-FACTOR Grzegorza Hyży, który dziś o godz. 1300 będzie w Zespole Szkół w Piaskach.

Radny Zenon Zawieja zabrał głos w sprawie niszczenia dróg przez samochody Spółdzielni Mleczarskiej, które odbierają mleko od rolników.
Pan Wójt odpowiedział, że należy to zgłosić Radzie Nadzorczej. Pan Wójt dodał, ze w Spółdzielni Mleczarskiej są przedstawiciele wsi, którzy powinni to przedstawić.

Radny Maciej Urbaniak zapytał o harmonogram wywozu śmieci.
Odpowiedzi udzielił Pan Sekretarz informując, że harmonogramy są już dostarczane do każdej posesji w gminie.

Radny Grzegorz Naskręt zapytał o zwiększone środki na drogę w strefie przemysłowej.
Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując że ze względu na to, iż drogą tą jeżdżą TIR-y musi być większa podbudowa dostosowana do tego typu pojazdów.

Radny Grzegorz Naskręt zapytał czy droga w strefie przemysłowej będzie zrobiona z trylinki.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że na w/w drodze zostanie wylany asfalt oraz że w planach był również rów aby woda nie stała na polach uprawnych przy drodze.

Radna Maria Wesołek zapytała Pana Sekretarz czy wszyscy mieszkańcy muszą sami zakupić cement na wjazdy w nowo budowanych chodnikach.
Pan Sekretarz odpowiedział, iż rozmawiał z Panem Wójtem w w/w sprawie i otrzymał informację, że jest to już ustalone.
Radny Maciej Urbaniak poinformował, że ludzie z wiosek nie są zadowoleni z takiej sytuacji ponieważ na Piaskach mają zrobione to przez Gminę.
Pan Sekretarz poinformował, że porozmawia z Panem Wójtem aby zakupić kilka worków cementu i to wykonać.

Radny Piotr Matuszewski zabrał głos w sprawie odprowadzenia wody gromadzący się po opadach deszczu przed wejściem do świetlicy oraz remontu remizy w Strzelcach Wielkich.
Pan Sekretarz odpowiedział, że remiza będzie wykonana w całości, co do wody to należy sprawdzić gdzie ta woda może być odprowadzona (odpowiedni spadek) i należy wszystko zrobić aby to wykonać jeszcze w tym roku.

Radny Grzegorz Naskręt zabrał głos w sprawie dosadzenia krzewów na rynku.
Pan Sekretarz odpowiedział, że pracownik który zajmuje się rynkiem otrzyma polecenie aby policzył ile krzewów brakuje i wtedy zastanowimy się czy trzeba te braki uzupełniać.

Więcej dyskusji nie podjęto wobec czego Przewodniczący posiedzenia Pan Zenon Zawieja podziękował za udział we wspólnym posiedzeniu radnych.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała: Joanna Polaszyk
Przewodniczący posiedzenia
Zenon ZawiejaTyp dokumentu: Protokoły komisji
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.