Strona główna » Dokumenty » FINANSE GMINY » Budżet » Uchwała Nr XXIX/168/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 16 września 2005 r.

Uchwała Nr XXIX/168/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 16 września 2005 r.


UCHWAŁA NR XXIX/168/2005
Rady Gminy Piaski z dnia 16 września 2005r.

w sprawie: zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 art.61,ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/ oraz art.109 i art. 124  ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. Nr 15  poz. 148  ze zmianami/   RADA  GMINY PIASKI uchwala, co następuje:

§  1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 248.220,- jak w zał. nr 1
        2. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą 14.615.828,-

§  2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 248.220,- jak w zał. nr 2
        2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą 17.307.322,-

§  3. Wydatki majątkowe po zmianach określa zał. nr 5

§  4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami jak w zał. nr 3

§  5. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami – jak w zał. 4

§  6. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Piaski.

§  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

                                                                                                Przewodnicząca Rady Gminy

                                                                                                          Irena Różalska

 

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Budżet
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Paweł Andrzejczak
Informację wprowadził: Paweł Andrzejczak
Opublikowany dnia: 2005-09-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.