Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka odpadami komunalnymi » Wydawanie decyzji oraz prowadzenie Rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych – Rejestr Działalności Regulowanej

Wydawanie decyzji oraz prowadzenie Rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych – Rejestr Działalności Regulowanej


Wydawanie decyzji oraz prowadzenie Rejestru podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych – Rejestr Działalności Regulowanej.
a) Podstawa prawna
Art. 9 c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
b) Wymagane dokumenty
1.Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
3.Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4.W przypadku występowania przez pełnomocnika oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa
c) Opłaty
Opłata skarbowa:
a) za uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi 50,00 zł.
b) za zmianę wpisu opłata wynosi 25,00 zł
c) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
d) Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.
e) Tryb odwoławczy
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
f) Sprawozdanie z działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piaski:
- podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań; - sprawozdanie należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka odpadami komunalnymi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.