Strona główna » Dokumenty » SPRAWY DO ZAŁATWIENIA » Gospodarka odpadami komunalnymi » Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w Deklaracji.

Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w Deklaracji.


Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku  niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w Deklaracji.

a) Podstawa prawna

Art. 6o oraz art. 6q Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

b) Wymagane dokumenty

Postępowanie wszczęte z urzędu w stosunku do osób, które uchylają się od złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w Deklaracji.

c) Opłaty

- Brak opłat

d) Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie w terminie do 30 dni. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

e) Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski.


a) Podstawa prawna
Art. 6o oraz art. 6q Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)
b) Wymagane dokumenty
Postępowanie wszczęte z urzędu w stosunku do osób, które uchylają się od złożenia Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w Deklaracji.
c) Opłaty
- Brak opłat
d) Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie w terminie do 30 dni. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.
e) Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Piaski.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Gospodarka odpadami komunalnymi
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-11-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.