Strona główna » Dokumenty » PRZETARGI » Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań » Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie

Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie


Piaski, dnia 21.11.2013r.

ZP.271.07.2013

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późń. zm ) , Zamawiający tj. Gmina Piaski reprezentowana przez Wójta Gminy Piaski informuje, że w postępowaniu przetargowym na:
„Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Godurowie”
za najkorzystniejszą uznana została oferta firmy:

Zakład Budowlany „Jan-Bud” Janusz Piskorski
Zalesie Wielkie 63
63-740 Kobylin
Cena brutto oferty: 170 232,10 zł

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt. XV specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli: cena - waga kryterium 100%. Oferta otrzymała 300,00 pkt


WÓJT GMINY PIASKI

ZENON NORMAN
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Przetargi - zamówienia publiczne - wyniki postępowań
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafal Talarczak
Informację wprowadził: Rafal Talarczak
Opublikowany dnia: 2013-11-21
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-21
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.